หน้าแรกTrade insight > แนวโน้มอุตสาหกรรมต่าง ๆ ภายใต้ “สังคมผู้สูงอายุ”

แนวโน้มอุตสาหกรรมต่าง ๆ ภายใต้ “สังคมผู้สูงอายุ”

มาภาพ: https://www.chinatimes.com/newspapers/20180523000189-260514?chdtv

 

จำนวนประชากรสูงวัยที่เพิ่มขึ้นได้เปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างอุปสงค์และอุปทานของแรงงาน เพิ่มภาระเงินบำนาญ และสร้างแรงกดดันต่อสังคมมากขึ้นในแง่ของการรักษาพยาบาล เศรษฐกิจ และโครงสร้างประชากร ในด้านหนึ่ง การสูงวัยของประชากรจะต้องนำมาซึ่งความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศ แต่จากอีกมุมมองหนึ่ง ถือเป็นโอกาสสำหรับธุรกิจใหม่ ๆ ผู้สูงวัยจำนวนมากจะขับเคลื่อนการพัฒนาตลาดการดูแลผู้สูงอายุให้เติบโตยิ่งขึ้น รวมถึงได้สร้างรูปแบบการบริโภคใหม่อีกด้วย

 

จากข้อมูลจาก iiMedia Research ตลาดอุตสาหกรรมการดูแลผู้สูงอายุของจีนมีมูลค่าสูงถึง 10.3 ล้านล้านหยวน (ประมาณ 51 ล้านล้านบาท) ในปี 2565 โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.7 จากปีก่อนหน้า ในขณะที่จำนวนประชากรสูงวัยของจีนยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุของจีนจะมีแนวโน้มในการเติบโตที่เพิ่มมากขึ้น

 

ที่มาภาพ: https://www.iimedia.cn/c1087/96965.html

 

การพัฒนาอุตสาหกรรมการดูแลผู้สูงอายุระดับโลกและแนวโน้มตลาดจีนในปี 2565-2566

บริษัทอินเทอร์เน็ตรายใหญ่ได้มองเห็นโอกาสและเข้าสู่อุตสาหกรรมการดูแลผู้สูงอายุข้ามพรมแดน บริษัทอินเทอร์เน็ตชั้นนำ 4 แห่ง ได้แก่ Baidu (百度), Alibaba (阿里巴巴), Tencent (腾讯), JD.com (京东), Didi (滴滴), Meituan (美团) และ Hello (哈啰) ได้เริ่มเข้าสู่อุตสาหกรรมประกันภัย นอกจากนี้ บริษัทรถยนต์ เช่น Tesla (特斯拉), Ideal (理想) และ BYD (比亚) ได้มีความต้องการที่จะเข้าสู่ตลาดประกันภัย บริษัทใหญ่ที่เริ่มปรับตัวหันมาเจาะกลุ่มตลาดผู้สูงวัย แสดงให้เห็นว่า ตลาดการดูแลผู้สูงอายุกำลังมาแรงและมีกำลังซื้อเพิ่มสูงขึ้น

 

การดูแลรักษาสุขภาพและการดูแลรักษาทางการแพทย์กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว

กลุ่มผู้สูงอายุต้องเผชิญกับปัญหาสุขภาพมากกว่าช่วงวัยอื่น ๆ การบริโภคเพื่อสุขภาพจึงกลายเป็นทางเลือกสำหรับกลุ่มผู้สูงวัย เมื่ออายุมากขึ้น ระบบย่อยอาหารจะทำงานลดลง ผู้สูงอายุจำเป็นต้องได้รับสารอาหารครบถ้วนเพื่อรักษาสุขภาพที่ดี อาหารทางการแพทย์ชนิดพิเศษที่สามารถให้โปรตีน วิตามิน แร่ธาตุ และสารอาหารอื่น ๆ ที่ผู้สูงอายุต้องการได้ และช่วยเสริมการขาดสารอาหารในแต่ละวัน จึงได้กลายเป็นสินค้าที่ตอบโจทย์ในการดูแลสุขภาพของกลุ่มผู้สูงวัย

 

จากข้อมูลจาก iiMedia Research ขนาดตลาดอาหารทางการแพทย์ชนิดพิเศษทั่วโลกในช่วงปี 2554 ถึง 2565 เพิ่มขึ้นจาก 58.30 พันล้านหยวน (ประมาณ 2.91 แสนล้านบาท) เป็น 8.96 หมื่นล้านหยวน (ประมาณ 4.48 แสนล้านบาท) และคาดว่าจะแตะที่ 1.11 แสนล้านหยวน (ประมาณ 5.55 แสนล้านบาท) ในขณะที่ประชากรโลกมีอายุมากขึ้นและอายุขัยเฉลี่ยยังคงเพิ่มขึ้น อุตสาหกรรมอาหารทางการแพทย์ชนิดพิเศษก็กลายเป็นตลาดแห่งใหม่สำหรับอุตสาหกรรมด้านสุขภาพ และขนาดของตลาดก็จะเติบโตอีกเรื่อย ๆ

ที่มาภาพ: https://www.iimedia.cn/c1087/96965.html

 

การวิเคราะห์การดำเนินงานอุตสาหกรรมอาหารทางการแพทย์พิเศษของจีน ปี 2566-2567

อาหารทางการแพทย์ชนิดพิเศษจะมีสารอาหารอย่างครบครันสำหรับผู้สูงอายุ ช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดี อย่างไรก็ตามควรขอคำแนะนำจากแพทย์หรือนักโภชนาการก่อนเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยและประสิทธิผล

 

จากการที่ประชากรสูงวัยเพิ่มมากขึ้น ตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพของจีนจึงมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว จากข้อมูลจาก iiMedia Research ขนาดตลาดของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพของจีนจะสูงถึง 298.9 พันล้านหยวน (ประมาณ 1.49 ล้านล้านบาท) ในปี 2565 เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.4 เมื่อเทียบจากปีก่อนหน้า และคาดว่าจะสูงถึง 423.7 พันล้านหยวน (ประมาณ 2.11 ล้านล้านบาท) ในปี 2570 โดยในระยะสั้น ตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพในประเทศจีนได้รับผลกระทบจากการห้ามใช้บัตรประกันสุขภาพในการซื้อยาที่ร้านขายยา รวมถึงได้รับผลกระทบจากอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน และกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลง และในระยะยาว เมื่อความตระหนักรู้ด้านสุขภาพของผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น “ผู้สูงวัย” จะกลายเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของการเติบโตของอุตสาหกรรม ซึ่งทำให้อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารมีแนวโน้มที่ดีขึ้น

 

ที่มาภาพ: https://www.iimedia.cn/c1087/96965.html

การวิเคราะห์อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของจีนและข้อมูลเชิงลึกผู้บริโภคปี 2566-2567

กระแส “อินเทอร์เน็ต + วงจรสินค้าประเภทยา” ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีใหม่และ จะเปลี่ยนรูปแบบระบบนิเวศของอุตสาหกรรมยา ข้อมูลจาก iiMedia Research แสดงให้เห็นว่าตั้งแต่ปี 2559 ถึง 2565 ขนาดของตลาดอีคอมเมิร์ซด้านยาของจีนเพิ่มขึ้นทุกปี และโดยทั่วไป อัตราการเติบโตมีแนวโน้มลดลง โดยในปี 2565 ขนาดของตลาดอีคอมเมิร์ซด้านยาอยู่ที่ 248.6 พันล้านหยวน (ประมาณ 1.24 ล้านล้านบาท) ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เมื่อเทียบจากปีก่อนหน้า และคาดว่าในปี 2569 จะมีมูลค่าเกิน 340 พันล้านหยวน (ประมาณ 1.7 ล้านล้านบาท) ด้วยการเปิดการค้าเสรีอย่างค่อยเป็นค่อยไปของการขายยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ทางออนไลน์และการประกาศใช้นโยบายด้านกฎระเบียบต่าง ๆ ตลาดอีคอมเมิร์ซด้านเภสัชกรรมจะนำมาซึ่งโอกาสมหาศาลและขนาดของตลาดจะยังคงเติบโตต่อไปในอนาคต

ที่มาภาพ: https://www.iimedia.cn/c1087/96965.html

 

แนวโน้มการพัฒนาตลาดอีคอมเมิร์ซเภสัชกรรมทั่วโลกและจีนปี 2566-2567

อุตสาหกรรมการดูแลผู้สูงอายุซึ่งส่วนใหญ่ ได้แก่ บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน บริการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน และสถาบันบริการดูแลผู้สูงอายุจะพัฒนาคุณภาพเพิ่มขึ้นเนื่องจากนโยบายการบริการดูแลผู้สูงอายุและการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย

 

นอกจากนี้ ความต้องการด้านความสุขของผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น และทัวร์ชมพระอาทิตย์ตกในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้รับความนิยมในกลุ่มผู้สูงวัย

 

การดูแลสุขภาพ การช้อปปิ้งออนไลน์ และการท่องเที่ยวเป็นพื้นที่การบริโภคหลัก 3 ประการของ “ผู้สูงอายุ” จากการสำรวจของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ระหว่างปี 2559 ถึง 2563 การบริโภควัฒนธรรมและการท่องเที่ยวผู้สูงอายุในประเทศจีนเติบโตโดยมีอัตราเฉลี่ยต่อปีที่ร้อยละ 23 และจะเกิน 700 พันล้านหยวน (ประมาณ 3.5 ล้านล้านหยวน) ในปี 2564

 

เศรษฐกิจการเงินได้ขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ในอุตสาหกรรมเงิน การท่องเที่ยวในกลุ่มวัยกลางคนและผู้สูงอายุเป็นเส้นทางยอดนิยมที่มีศักยภาพอย่างมากอย่างไม่ต้องสงสัย เนื่องจากมีขนาดใหญ่และการพัฒนาอย่างรวดเร็วจึงดึงดูดความสนใจได้มาก ข้อมูลจาก China Tourism Academy (中国旅游研究院) ระบุว่าในปี 2564 ผู้ที่มีอายุระหว่าง 45-64 ปี มีการเดินทางรวม 902 ล้านครั้ง คิดเป็นร้อยละ 27.8 กลายเป็นแหล่งนักท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในตลาดการท่องเที่ยว เมื่อจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ความต้องการการเดินทางก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน

 

ปัจจุบันผู้สูงวัยได้กลายเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่สำคัญในตลาดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของประเทศจีน และจำนวนนักท่องเที่ยวสูงอายุคิดเป็นมากกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมดทั่วประเทศ ผู้สูงอายุชอบกลุ่มทัวร์ชมพระอาทิตย์ยามตกดิน แรงผลักดันจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของตลาดการท่องเที่ยวขนาดเล็กในเมือง ซึ่งได้รับแรงหนุนจากการอัพเกรดการบริโภค การท่องเที่ยวในชนบทในเขตชานเมืองของเมืองและจังหวัดต่าง ๆ จะกลายเป็นบรรทัดฐานสำหรับการท่องเที่ยวประจำชาติจีน ในบรรดาปัจจัยที่มุ่งเน้นไปที่การท่องเที่ยวในชนบท “สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่สะดวกสบาย” “วัฒนธรรมพื้นบ้านที่มีลักษณะเฉพาะ” และ “อาหารที่มีเอกลักษณ์” เป็น 3 ปัจจัยหลักที่นักท่องเที่ยวในชนบทของจีนใช้ในการพิจารณา โดยคิดเป็นร้อยละ 65.5 ร้อยละ 56.7 และร้อยละ 56.6 ตามลำดับ

 

ที่มาภาพ: https://www.iimedia.cn/c1087/96965.html

 

การวิเคราะห์การพัฒนาการท่องเที่ยวในชนบทของจีนปี 2566-2567

ถึงแม้ว่า “การท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ” มีศักยภาพทางการตลาดสูง อย่างไรก็ตาม การบริโภค “การท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ” ในปัจจุบันในตลาดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยังคงประสบปัญหาต่าง ๆ เช่น การควบคุมตลาดที่ไม่ดีพอ อุปสงค์และอุปทานที่ไม่สมดุล ตัวแทนการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวบางแห่งมีข้อมูลที่เป็นเท็จ รวมถึงการโก่งราคาได้ทำลายสิทธิผู้บริโภคของผู้สูงอายุ นอกจากนี้ การท่องเที่ยวบางประเภทยังมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ปัญหาด้านสุขภาพจิตและการเลือกบริโภคของผู้สูงอายุจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มเติม

 

การให้ความรักกับสัตว์เลี้ยง ผู้สูงวัยกลายเป็นกลุ่มสำคัญของเศรษฐกิจสัตว์เลี้ยง

ผู้สูงวัยที่ไม่มีลูกหลานหรือลูกได้แยกครอบครัวออกไป เหลือเพียงผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามลำพัง จะมีความต้องการทางอารมณ์ เมื่อผู้สูงวัยใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยว สัตว์เลี้ยงมักถูกมองว่าเป็น “สมาชิกใหม่ของครอบครัว” เพื่อการคลายความโดดเดี่ยว และเมื่อสัตว์เลี้ยงค่อย ๆ กลายเป็น “ความต้องการทางอารมณ์” ความต้องการของผู้เลี้ยงสัตว์จะเพิ่มขึ้น จากข้อมูลจาก iiMedia Research อุตสาหกรรมเศรษฐกิจสัตว์เลี้ยงของจีนจะสูงถึง 493.6 พันล้านหยวน (ประมาณ 2.46 ล้านล้านหยวน) ในปี 2565 ขึ้นร้อยละ 25.2 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยคาดว่าขนาดของตลาดจะสูงถึง 811.4 พันล้านหยวน (ประมาณ 4.05 ล้านล้านหยวน) ในปี 2568 เนื่องจากความเข้าใจของผู้คนเกี่ยวกับบทบาทของสัตว์เลี้ยงค่อย ๆ เปลี่ยนไปมองสัตว์เลี้ยงเสมือนสมาชิกในครอบครัว ความต้องการสัตว์เลี้ยงเลยมีแนวโน้มที่สูงขึ้น ซึ่งได้ช่วยส่งเสริมการเติบโตของการบริโภคอาหารสัตว์เลี้ยง ของใช้ การรักษาพยาบาล ความบันเทิง และด้านอื่น ๆ อุตสาหกรรมเศรษฐกิจสัตว์เลี้ยงของจีนจะเติบโตเพิ่มขึ้นในวงกว้าง

 

ที่มาภาพ: https://www.iimedia.cn/c1087/96965.html

 

มิตรภาพของสัตว์เลี้ยงสามารถช่วยให้ผู้สูงวัยคลายความเหงาได้ ปัจจุบันสัดส่วนของผู้สูงอายุที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงในประเทศจีนยังน้อยกว่าสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น อย่างไรก็ตามคาดว่าสัดส่วนของผู้สูงอายุที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงจะเพิ่มขึ้น

ปัจจุบันอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ “ความต้องการของผู้สูงอายุ” มีค่อนข้างมากและครอบคลุม สถาบันดูแลผู้สูงอายุระดับมืออาชีพกลายเป็นหนทางสำคัญในการแก้ปัญหาการดูแลผู้สูงอายุ ตลาดบริการดูแลจะการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้น ในการดูแลผู้สูงอายุ ไม่ควรดูแลเพียงความต้องการทางด้านร่างกายของผู้สูงอายุเท่านั้น แต่ควรให้ความสนใจกับความต้องการด้านจิตใจด้วย ทำให้ผู้สูงอายุสามารถทำกิจกรรมตามความสนใจ มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรมและสันทนาการ มีสังคมและหาเพื่อนเพิ่มมากขึ้น จึงจะบรรลุเป้าหมาย “การสูงวัยอย่างมีความสุข”

 

ข้อคิดเห็นของสคต.เซี่ยงไฮ้

จีนเป็นอีกหนึ่งประเทศที่เริ่มมีปัญหาด้านกลุ่มผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งการที่จำนวนผู้สูงอายุมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ได้สร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ นอกเหนือจากการดูแลและรักษาผู้สูงอายุทางกายภาพเท่านั้น ทั้งธุรกิจด้านการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติหรือชนบทที่ไม่ลำบาก การดูแลทางด้านจิตใจ เช่นสังคม หรือสัตว์เลี้ยง เป็นต้น สำหรับธุรกิจไทยที่ต้องการเข้ามาในตลาดจีน การตีตลาดผู้สูงอายุก็เป็นกลุ่มที่น่าสนใจ มีเวลาและมีกำลังซื้อ และยังเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มขยายเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งก่อนที่จะนำสินค้าหรือบริการเข้ามาตีตลาดกลุ่มผู้สูงอายุ ควรศึกษาเรื่องความต้องการและปัจจัยในการเลือกซื้อหรือใช้บริการของผู้สูงอายุชาวจีน รวมถึงวัฒนธรรม ความชอบ ค่านิยม และกฎหมายก่อนนำสินค้าเข้ามาขายในประเทศจีน

________________________________________________________________________________

จัดทำโดย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้

วันที่ 22 ธันวาคม 2566

 

แหล่งที่มา

https://www.iimedia.cn/c1087/96965.html

อ่านข่าวฉบับเต็ม : แนวโน้มอุตสาหกรรมต่าง ๆ ภายใต้ “สังคมผู้สูงอายุ”

Login