หน้าแรกTrade insightอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล > แนวโน้มสินค้าของใช้ของตกแต่งบ้านสนับสนุนความยั่งยืน

แนวโน้มสินค้าของใช้ของตกแต่งบ้านสนับสนุนความยั่งยืน

เล่าข่าวการค้า” โดย สคต. ชิคาโก EP20 เรื่อง แนวโน้มสินค้าของใช้ของตกแต่งบ้านสนับสนุนความยั่งยืน

 

ปัจจุบันความยั่งยืนทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือ Sustainability เป็นปัจจัยที่ผู้บริโภคชาวอเมริกันให้ความสำคัญและมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคในตลาดเป็นอันดับต้นๆ ส่งผลทำให้ผู้ประกอบการและผู้ค้าปลีกในตลาดในแทบจะทุกกลุ่มอุตสาหกรรมต่างหันมาให้ความสำคัญในการทำตลาด รวมถึงกลุ่มสินค้าของใช้และของตกแต่งบ้านซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้บริโภค

 

ดังจะเห็นได้จากงานแสดงสินค้า Inspired Home Show ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าของใช้และของตกแต่งบ้านที่ใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือที่เพิ่งจะผ่านไปในปีนี้ ที่ผู้ประกอบการในตลาดต่างนำตัวอย่างสินค้าที่สนับสนุนความยั่งยืนมาจัดแสดงเพื่อทำตลาดในปีนี้

 

ทั้งนี้ สามารถรวบรวมสินค้าของใช้และของตกแต่งบ้านสนับสนุนความยั่งยืนที่น่าสนใจได้ ดังนี้

 

 1. สินค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก (Small Appliance) เช่น
  • เครื่องผลิตนมจากธัญพืชอัตโนมัติ (Plant Milker) แบนด์ Clean Living ซึ่งเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กสำหรับผู้บริโภคที่ต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์นมทางเลือก (Alternative Milk) ที่ให้ประโยชน์และปลอดภัยต่อสุขภาพปราศจากสารเคมี สารแต่งสี กลิ่น รส นอกจากนี้ ยังสนับสนุนความยั่งยืนทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยช่วยลดขยะจากบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้บรรจุนมจำหน่ายตามท้องตลาด อีกทั้ง ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับผู้บริโภคในระยะยาวอีกด้วย
  • สินค้าเตาปรุงอาหารไฟฟ้าระบบเหนี่ยวนำ (Induction) ขนาดเล็ก รุ่น Slim Induction Cooktop โดยบริษัท Salton ซึ่งมีประสิทธิภาพสูง ลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าและช่วยลดปริมาณคาร์บอนในสิ่งแวดล้อมด้วย

 

 1. สินค้ากลุ่มอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหารและของใช้ในครัว (Cookware) ซึ่งปัจจัยด้านความยั่งยืนมีอิทธิพลสำคัญต่อการออกแบบและผลิตสินค้าในกลุ่มดังกล่าวมาก เช่น
  • สินค้าอุปกรณ์เครื่องครัว รุ่น Sage Collection ของบริษัท GreenPan ที่ส่วนประกอบเกือบทั้งหมดยกเว้นด้านจับผลิตมาจากวัสดุโลหะนำกลับมาใช้ (Recycle) อย่างน้อยร้อยละ 65 โดยสินค้าเคลือบด้วยวัสดุทนความร้อนสูงไม่ปลดล่อยก๊าซพิษร้อนจัด อีกทั้ง ยังใช้พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ทดแทนในกระบวนการผลิตร้อยละ 30 และลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในระหว่างกระบวนการผลิตได้ถึงร้อยละ 60 ด้วย
  • นอกจากนี้ ยังมีสินค้าชุดเขียงที่ผลิตจากวัสดุขวดพลาสติกนำกลับมาใช้เกือบทั้งหมดที่ปราศจากสาร BPA ซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคของบริษัท Farberware และชั้นวางของในครัวจากวัสดุไม้ไผ่ที่สนับสนุนความยั่งยืนทั้งหมดของบริษัท Honey Can Do เป็นต้น

 

 1. สินค้ากลุ่มสำหรับทำความสะอาดและจัดระเบียบ (Clean and Organized)
  • สินค้าถังแยกประเภทขยะ รุ่น Glad Link and Sort ของบริษัท the Volume Brands ที่ช่วยให้การแยกประเภทขยะสะดวกมากขึ้น อีกทั้ง ยังมีระบบการควบคุมการเกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์และเชื้อราต่างๆ ด้วย
  • สินค้าใยขัดทำความสะอาด รุ่น Super Eco Scrubbi ของบริษัท Gleener ใช้สำหรับขัดทำความสะอาดอุปกรณ์ปรุงอาหาร ซึ่งผลิตจากใยมะพร้าว โดยมีคุณสมบัติความคงทน แต่อ่อนนุ่มกับผิวหน้าของอุปกรณ์ และไม่ก่อให้เกิดแบคทีเรีย

 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ปัจจุบันผู้บริโภคชาวอเมริกันโดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่มีความตระหนักและให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านการดูแลสุขภาพและการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน ซึ่งส่งผลทำให้แนวโน้มสินค้าเพื่อสุขภาพและสินค้าเพื่อความยั่งยืนได้รับความนิยมในกลุ่มผู้บริโภคชาวอเมริกันในตลาดสหรัฐฯ อย่างต่อเนื่อง อีกทั้น จากข้อมูลดัชนีความยั่งยืนของภาคธุรกิจ (Business of Sustainability Index) ซึ่งจัดทำโดยบริษัท Green Pan ยังพบว่าโดยเฉลี่ยร้อยละ 66 ของผู้บริโภคชาวอเมริกันยินดีที่จะจ่ายเงินเพิ่มขึ้นเพื่อซื้อสินค้าที่สนับสนุนความยั่งยืน โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่อายุระหว่าง 18 – 34 ปี ที่ยินดีจะจ่ายเงินเพิ่มขึ้นเพื่อซื้อสินค้าที่สนับสนุนความยั่งยืนสูงถึงร้อยละ 80

 

ปัจจัยดังกล่าวสนับสนุนให้ผู้ประกอบการและผู้ค้าปลีกในตลาดต่างพยายามแสวงหาสินค้าที่ช่วยสนับสนุนสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในตลาดปัจจุบัน เช่น การเลือกใช้วัตถุดิบการผลิตจากวัสดุนำกลับมาใช้ การลดการใช้วัสดุจากพลาสติกที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ การเลือกผลิตสินค้าจากวัสดุธรรมชาติ การเลือกใช้พลังงานทดแทน และการลดปริมาณการปลดปล่อยอากาศหรือน้ำเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยที่สนใจทำตลาดในสหรัฐฯ จึงควรพิจารณาปรับตัวรองรับกับแนวโน้มดังกล่าวเพื่อให้สินค้าไทยเป็นที่ยอมรับในตลาด

 

นอกจากนี้ การพิจารณาเยี่ยมชมงานหรือออกคูหาในแสดงสินค้าที่มีศักยภาพในอุตสาหกรรมยังจะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยเข้าถึงข้อมูลแนวโน้มอุตสาหกรรมและความต้องการของผู้บริโภคในตลาดเชิงลึกซึ่งน่าจะช่วยให้สามารถนำกลับไปพัฒนาสินค้าให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในตลาดเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการเจาะตลาดสำหรับผู้ประกอบการไทยในอนาคตด้วย

 

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถรับชมได้ทางช่องทางพอดแคส “เล่าข่าวการค้า” โดย สคต. ชิคาโก https://youtu.be/ZtmZ-Ui7D00

 

******************************

 

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครชิคาโก

อ่านข่าวฉบับเต็ม : แนวโน้มสินค้าของใช้ของตกแต่งบ้านสนับสนุนความยั่งยืน

Login