หน้าแรกTrade insight > แนวโน้มตลาดผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อในจีน

แนวโน้มตลาดผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อในจีน

1.ความหมายของผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ

ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สารเคมีสำหรับฆ่าเชื้อ โดยการทำลายหรือยับยั้ง การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคต่าง ๆ เช่น แบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา เป็นต้น

2.มูลค่าตลาด

ข้อมูล iiMedia Research เผยว่า ตั้งแต่ปี 2563 – 2565 ที่ผ่านมา เนื่องจากผลกระทบจากโรคโควิด – 19 ทำให้ขนาดตลาดผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อของจีนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยในปี 2565 มูลค่าตลาดผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อในจีนมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 48,550 ล้านหยวน นักวิเคราะห์ของ iiMedia Research เผยว่า หลังจากเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ทำให้ผู้บริโภคจีนมีความตระหนักเกี่ยวกับการคุ้มครองสุขภาพ มาตรฐานด้านสุขอนามัยในพื้นที่สาธารณะและความปลอดภัยของบุคคลในพื้นที่สาธารณะมากขึ้น คาดว่าความต้องการและโอกาสของผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อในจีนยังคงมีช่องว่างในการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง

3.สถิติการนำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อของจีน

จีนนำเข้าผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อจากประเทศต่าง ๆ

(HS Code Products : 380894)

ในช่วงเดือนมกราคม – กรกฎาคม ปี 2566

จีนส่งออกผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อไปยังประเทศต่าง ๆ

(HS Code Products : 380894)

ในช่วงเดือนมกราคม – กรกฎาคม ปี 2566

4.การบริโภค

ปัจจัยที่ผู้บริโภคชาวจีนพิจารณาเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ

ประเภทของผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อที่ผู้บริโภคชาวจีนนิยมซื้อ

5.ช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อในตลาดจีน

6.ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อในตลาดจีน

7.แนวโน้มของอุตสาหกรรม

7.1 จากการพัฒนาเศรษฐกิจในจีนอย่างต่อเนื่อง ผู้บริโภคชาวจีนได้ให้ความสำคัญในด้านสุขภาพมากขึ้น ทำให้ความต้องการผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อส่วนบุคคลมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น โดยผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อได้ถูกแบ่งย่อยตามสถานการณ์การใช้งานที่แตกต่างกัน เช่น การฆ่าเชื้อสำหรับภาชนะในการรับประทานอาหาร น้ำยาล้างมือ แอลกอฮอล์ เป็นต้น ซึ่งจากการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์สำหรับฆ่าเชื้อหลากหลาย นักวิเคราะห์ของ iiMedia Research เผยว่า จากแนวโน้มความต้องการของตลาดในด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีและความต้องการเฉพาะส่วนบุคคล ทำให้การแข่งขันในกลุ่มผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อมีแนวโน้มเติบโตและปรับตัวตามความต้องการของตลาดในอนาคต

7.2 จากการส่งเสริมนโยบายของภาครัฐจีนอย่างต่อเนื่อง ผู้บริโภคจีนได้ตระหนักถึงการฆ่าเชื้อในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ นอกจากนี้ การให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพได้ผลักดันให้เกิดความต้องการของตลาดผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อรายใหญ่ของจีนได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อในประเภทต่าง ๆ ให้ได้ประสิทธิภาพและคุณภาพที่สูงขึ้น

7.3 ปัจจุบันผู้ประกอบการรายใหม่ได้ทยอยเข้าสู่อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้ออย่างต่อเนื่อง โดยผู้ประกอบการต่างสำรวจและมองหาโอกาสเติบโตในตลาดอยู่ตลอดเวลา และมุ่งเน้นในการใช้นวัตกรรมเข้ามาประยุกต์ใช้ในการผลิต ปัจจุบันตลาดผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อของจีนมีผู้ประกอบการ SMEs เข้ามาเป็นผู้เล่นในตลาดเพิ่มมากขึ้น ทำให้โครงสร้างของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อไม่ได้จำกัดเฉพาะรายใหญ่อีกต่อไป

7.4  จากสัดส่วนการใช้จ่ายต่อหัวในด้านสุขภาพของผู้บริโภคชาวจีนที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อได้ปรับตัวตามโครงสร้างตลาด โดยการยกระดับสูงขึ้น มีการใช้ส่วนผสมที่ให้ประสิทธิภาพและคุณภาพสูง คาดว่าในอนาคตจะทำให้เกิดผลิตฆ่าเชื้อใหม่ ๆ และตอบโจทย์กับความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น

ความคิดเห็น สคต.

 จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ในช่วงที่ผ่านมา ไม่ได้เป็นเพียงแค่วิกฤต แต่ยังเป็นโอกาสสำหรับหลายธุรกิจ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือธุรกิจผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ ซึ่งหลายคนคาดไม่ถึงว่า “ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ” จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทั่วโลกต้องการอย่างมหาศาล เพราะสินค้ากลุ่มดังกล่าวได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของประชาชนทั่วโลกไปแล้ว

จึงเป็นอีกหนึ่งโอกาสของผู้ประกอบการไทยในการส่งออกผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อใหม่ ๆ ไปยังตลาดจีน เนื่องจากผู้บริโภคจีนได้ให้ความสนใจเรื่องสุขภาพ และการรักษาความสะอาดในสถานการณ์ต่าง ๆ มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อที่ใช้งานง่าย พกพาสะดวก ให้ประสิทธิภาพสูง อุปกรณ์และโซลูชันฆ่าเชื้อต่าง ๆ โดยคาดการณ์ว่าในยุค New Normal ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ อุปกรณ์และโซลูชันเหล่านี้จะมีความต้องการจากตลาดจีนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งผู้ประกอบการไทยสามารถต่อยอดธุรกิจ โดยการหาจุดขาย สร้างความได้เปรียบของผลิตภัณฑ์ ใช้ส่วนผสมที่ดีต่อสุขภาพมาประยุกต์ใช้ในการผลิต รวมทั้งประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมงานแสดงสินค้าและกิจกรรมที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจัดทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อศึกษาแนวโน้มตลาด พฤติกรรมการบริโภค กระแสการตอบรับจากผู้บริโภค เพื่อเป็นแนวทางในการส่งออกผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อไปยังจีนได้มากขึ้น

https://www.iimedia.cn/c400/94905.html

สคต. คุนหมิง

 

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login