หน้าแรกTrade insightอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล > แนวโน้มการพัฒนาของอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซในตลาดค้าส่งของจีนในปี 2566

แนวโน้มการพัฒนาของอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซในตลาดค้าส่งของจีนในปี 2566

ตามนักวิเคราะห์ของ iiMedia Consulting เชื่อว่าขนาดการทำธุรกรรมของตลาดค้าส่งของจีนค่อยๆ ชะลอตัวลงจากปี 2557 อีกทั้งการพัฒนาของตลาดค้าส่งแบบดั้งเดิมกำลังเผชิญกับปัญหาคอขวด ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดCOVID 19 ในช่วงต้นปี 2563 การทำธุรกรรมแบบออฟไลน์ในตลาดการค้าส่งถูกจำกัด ปริมาณธุรกรรมยังลดลงร้อยละ 4.9 เมื่อเทียบเป็นรายปี หลังจากควบคุมการแพร่ระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว มูลค่าการซื้อขายในปี 2564 จะสูงเป็นประวัติการณ์ โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.3 เมื่อเทียบเป็นรายปี มูลค่าการซื้อขายในปี 2565 จะเพิ่มขึ้นเป็น 11,048,540 ล้านหยวน ด้วยการเติบโตของอุตสาหกรรม   อีคอมเมิร์ซแบบถ่ายทอดสด ขนาดตลาดการค้าส่งของจีนจะยังคงเติบโตต่อไปในอนาคต และคาดว่าขนาดตลาดจะสูงถึง 12,631.86 พันล้านหยวนในปี 2568

แหล่งที่มาของรูป http://img.iimedia.cn/1000196e18c6af18fb99988c94532a06229ebf610a790f7b8bf0527b54b32899d78ac

การไลฟ์สตรีม (Streaming live) กลายเป็นช่องทางการขายที่สำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ สำหรับผู้ค้า การไลฟ์สตรีมของอีคอมเมิร์ซนั้นจริง ๆ แล้วคล้ายกับการช็อปปิ้งทางทีวีแบบดั้งเดิม แต่ขนาดอุตสาหกรรมนั้นมากกว่าการช็อปปิ้งทางทีวีถึง 10 เท่า จากข้อมูลของ iiMedia Research ขนาดรวมของอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซที่มีการถ่ายทอดสดของจีนจะสูงถึง 1,435.4 พันล้านหยวนในปี 2565 เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.5 จากปี 2564 คาดว่าจะเกิน 2 ล้านล้านหยวนในปี 2568 นักวิเคราะห์ของ iiMedia Consulting เชื่อว่าในระหว่างกระบวนการถ่ายทอดสด ผู้ประกอบการสามารถปรับเปลี่ยนได้ทันท่วงทีตามความต้องการและคำแนะนำของผู้ชมทางออนไลน์เพื่อเพิ่มผลทางการตลาดให้สูงสุด ผู้ประกอบยังสามารถแนะนำผู้ชมให้ซื้อบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่เกี่ยวข้องกับวิธีการดูหรือเข้าร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อสร้างรายได้จากการจำนวนการเข้าชม

แหล่งที่มาของรูป http://img.iimedia.cn/100012f3ad711a2d0c7627cd39700da031db77492529360ddbc5c01251b615f95f1f6

เมื่อผู้ประกอบการจีนเจ้าขายส่งค่อยๆ ตระหนักถึงข้อจำกัดของช่องทางออฟไลน์แบบดั้งเดิม พร้อมรู้สึกถึงเงินปันผลที่มาจากการถ่ายทอดสดทางอีคอมเมิร์ซไปยังตลาดการค้าส่ง ผู้ค้าส่งจำนวนมากขึ้นจะขยายช่องทางอีคอมเมิร์ซที่ถ่ายทอดสด เมื่อต้นน้ำของห่วงโซ่อุตสาหกรรมเริ่มแสดงความแข็งแกร่ง องค์กร MCN ที่ถ่ายทอดสดกลางไลฟ์สตรีมของแพลตฟอร์มการดำเนินการอีคอมเมิร์ซที่ถ่ายทอดสดก็เพิ่มแรงผลักดันและขยายขนาดอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของซัพพลายเออร์ค้าส่งและผู้บริโภครายเล็กๆ ยังมีความเชื่อเชื่อว่าปี 2566 จะเต็มไปด้วยโอกาสในการพัฒนาใหม่ๆ สำหรับองค์กร MCN ที่ถ่ายทอดสดและอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซที่ถ่ายทอดสดด้วย

ข้อคิดเห็น สคต.เซี่ยงไฮ้

ถ้าพิจารณาจากข้อมูล การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและบทบาทสำคัญของอีคอมเมิร์ซในการค้าแบบรายใหญ่ขายส่ง มีการขยายตลาดไปทิศทางที่ดี  พฤติกรรมการบริโภคของชาวจีนมีความหลากหลายมากขึ้น อีกทั้งพฤติกรรมของผู้บริโภคชาวจีนได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัย ณ ปัจจุบัน การขายสินค้าผ่านการสตรีมสดได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก จึงทำให้เกิดการตลาดใหม่ๆและมีโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการไทยที่สนใจเปิดตลาดการค้าในจีน ควรที่จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเรียนรู้กฏระเบียนอย่างดี เพื่อที่จะมาปรับใช้ในอนาคต

จัดทำโดย กรมส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้

แหล่งที่มา

https://www.iimedia.cn/c400/94671.html

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login