หน้าแรกTrade insight > แนวโน้มการค้าเพชรอิสราเอลในช่วงเจ็ดเดือนแรกของปี 2566

แนวโน้มการค้าเพชรอิสราเอลในช่วงเจ็ดเดือนแรกของปี 2566

หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบและส่งเสริมการค้าเพชร (Diamond Supervisor) ภายใต้กระทรวงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของอิสราเอล ได้เผยแพร่รายงานสรุปเดือนกรกฎาคม 2566 ว่าแนวโน้มเชิงลบในอุตสาหกรรมเพชรทั่วโลกและของอิสราเอลซึ่งได้รับผลกระทบนับตั้งแต่เกิดสงครามในยูเครนนั้นยังคงดำเนินต่อไป โดยในช่วงระยะเวลาเจ็ดเดือนแรกของปี 2566 การค้าเพชรในอิสราเอลยังคงติดลบ สินค้าเพชรทั้งสองประเภทกลุ่มหลักมีมูลค่าการค้าลดลง

ภาพรวมการนำเข้าส่งออกในช่วงเจ็ดเดือนแรกของปี 2566 สินค้าเพชร ได้แก่ เพชรดิบ (rough diamond) และ เพชรเจียระไน (polished diamond) ดังนี้

การนำเข้าเพชรดิบสุทธิ (net imports) มายังอิสราเอลมีมูลค่ารวม 661 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 45% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว การนำเข้าเพชรดิบสุทธิ ในเดือนกรกฎาคม 2566 ลดลงประมาณ 46% เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565

การส่งออกเพชรดิบสุทธิ (Net exports) ในช่วงเวลาเดียวกันมีมูลค่ารวมประมาณ 515 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงอย่างมาก คิดเป็น 53% เมื่อเทียบกับช่วง 7 เดือนแรกของปี 2565 และการส่งออกเพชรดิบสุทธิ ลดลง 44% ในเดือนกรกฎาคม 2566 เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคมของปีที่แล้ว

การนำเข้าเพชรเจียระไนสุทธิในช่วงเจ็ดเดือนแรกของปีมีมูลค่ารวม 1.57 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 24% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2565 และการนำเข้าเพชรเจียระไนสุทธิในเดือนกรกฎาคม 2566 ลดลงประมาณ 34% เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคมของปีที่แล้ว

ในขณะที่การส่งออกเพชรเจียระไนสุทธิ มีมูลค่ารวม 1.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 25% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2565 ในเดือนกรกฎาคม 2566 การส่งออกเพชรเจียระไนสุทธิ ลดลงประมาณ 31% เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว

ที่มา: port to port

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

การค้าเพชรของอิสราเอลมีมูลค่าการค้าลดลงมาตั้งแต่ปลายปี 2565 ต่อเนื่องมาต้นปี 2566 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งกระทรวงเศรษฐกิจของอิสราเอลคาดหวังไว้เมื่อตอนต้นปีว่า ตลาดเครื่องประดับในสหรัฐฯ และการกลับมาเปิดตลาดจีนซึ่งเป็นตลาดส่งออกหลัก 2 แห่งของอิสราเอลจะช่วยพลิกให้สถานการณ์การค้าเพชรตั้งแต่กลางปี 2566 คงจะดีขึ้น แต่สถานการณ์การค้าเพชรกลับไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง เพราะความต่อเนื่องของแนวโน้มการค้าเพชรที่ลดลงทั่วโลกและสงครามยูเครน อย่างไรก็ตาม กระทรวงเศรษฐกิจของอิสราเอลก็ยังคงคาดหวังการส่งออกเพชรเจียระไนไปตลาดจีน เนื่องจากยอดขายในตลาดจีนมีแนวโน้มดีขึ้น

————————————————-

ที่มา:

สคต.เทลอาวีฟ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login