หน้าแรกTrade insightโคนม > แคนาดาอนุมัติสินค้า Lab-Grown Dairy (ผลิตภัณฑ์นมสังเคราะห์) ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ (สคต.โทรอนโต)

แคนาดาอนุมัติสินค้า Lab-Grown Dairy (ผลิตภัณฑ์นมสังเคราะห์) ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ (สคต.โทรอนโต)

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโทรอนโต
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์   ระหว่างวันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2567

แคนาดาอนุมัติสินค้า Lab-Grown Dairy (ผลิตภัณฑ์นมสังเคราะห์) ครั้งแรกในประวัติศาสตร์

 

หากมีการเอ่ยถึงสินค้าอาหาร “Lab Grown” หรือสินค้าที่ถูกผลิตขึ้นในห้องทดลอง ที่เป็นอาหารสังเคราะห์ โดยวัตถุดิบหรือสารตั้งต้น ไม่ได้ถูกผลิตขึ้นตามธรรมชาติ อาจทำให้คนส่วนใหญ่มีความคิดเห็น หรือความรู้สึกในเชิงลบต่อสินค้านั้นๆ และเป็นธรรมดาที่จะมีคนต่อต้านกับแนวคิดอาหาร Lab Grown แต่ล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขแคนาดา (Health Canada) ได้อนุมัติ สินค้าผลิตภัณฑ์นม Lab Grown ที่ปราศจากสารอาหารโปรตีนจากสัตว์ แต่มีลักษณะคุณสมบัติเหมือนนมสด รวมถึงมีรสชาติเหมือนนมทั่วไป ซึ่งผู้ผลิตอ้างว่าสารโปรตีนสังเคราะห์นี้ มีคุณค่าทางโภชนาการเทียบเท่า (Equivalent) กับนมสดแต่ไม่ได้สกัดหรือผลิตจากนม จึงถือว่าเป็นสินค้า Animal-Free Dairy เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกว่าผลิตภัณฑ์นมทั่วไป นอกจากนี้ สินค้า Lab Grown Dairy ยังไม่มีส่วนประกอบหรือสารอาหารของแลคโตส (Lactose) คอเลสเตอรอล (Cholesterol) และฮอร์โมนเร่งโต (Growth Hormone) กระทรวงสาธารณสุขแคนาดา ได้ประกาศบนเว็บไซต์ว่าไม่มีข้อคัดค้าน (No Objection) ในการใช้ Lab-Grown Milk เพื่อการบริโภคหรือใช้เป็นวัตถุดิบการผลิตอาหาร และไม่มีข้อควรระวังเรื่องความปลอดภัยในการใช้สินค้าดังกล่าวอีกด้วย

กระทรวงสาธารณสุขแคนาดาได้รับการยื่นหนังสือจากผู้ผลิตสินค้า Lab-Grown Dairy ตั้งแต่ปี 2564 เพื่อขอรับการอนุมัติให้สามารถจำหน่ายสินค้าดังกล่าวในแคนาดา โดยสินค้าดังกล่าวมีการทดสอบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโปรตีนในนมแบบ Lab Grown เป็นประเภทสาร Lactoglobulin Protein สกัดจากสาร Yeast Strain ที่ไม่มีอันตรายต่อการบริโภค หรือมีผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ซึ่งภาครัฐฯ สรุปว่า สารอาหารของ Lab Grown Dairy มีคุณสมบัติทางโภชนาการเทียบเท่าหรือไม่ต่างไปจาก Whey Protein ที่สกัดจากนมวัวจริงๆ

อย่างไรก็ตาม กระทรวงสาธารณสุขแจ้งว่า สินค้าดังกล่าวอาจทำให้เกิดอาการแพ้ได้ (Allergy) โดยมีการกำหนดให้ผู้ผลิตจะต้องมีการระบบแจ้งบนฉลากสินค้าอย่างชัดเจนว่าเป็นสินค้าสังเคราะห์ (Lab Grown) ที่มีส่วนประกอบของยีส (Yeast) ชนิดต่างๆ ที่ผ่านขั้นตอนก่อนมาผลิตเป็นสินค้านมสังเคราะห์

ผู้ผลิตสินค้า Lab Grown Dairy ยี่ห้อ Remilk (ผู้ผลิตเป็นบริษัทจากประเทศอิสราเอล) แจ้งกับสื่อมวลชนว่าสินค้าของบริษัทเป็นสินค้า Lab Grown แรกในแคนาดาที่ได้รับอนุญาตให้สามารถวางจำหน่ายได้ โดยปัจจุบัน มี 4 ประเทศที่มีการอนุญาตให้วางจำหน่ายสินค้า Lab Grown ได้ ได้แก่ อิสราเอล สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา และแคนาดา ซึ่งทางบริษัท Remilk มีแผนจะขยายสินค้าดังกล่าวไปอีกหลายประเทศในอนาคต โดยมีการวาง Product Positioning ให้เป็นทางเลือกของนมสด ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยในสหรัฐฯ บริษัท General Mills ได้มีการใช้ผลิตภัณฑ์ของ Remilk ในการผลิตสินค้า Animal Free Cream Cheese

ปัจจุบัน สินค้าของบริษัท Remilk ในแคนาดามุ่งเน้นตลาดผู้ผลิตสินค้าอาหาร (Food Manufacturer) ที่สนใจใช้วัตถุดิบทางเลือกที่เป็นนมสังเคราะห์ เพื่อผลิตสินค้า อาทิ Nutrition Bar, Plant-based Beverage, Dairy-Based Product, Baked Goods, Sauces, Condiments และ Soup แต่ยังไม่อนุญาตให้ใช้สินค้าดังกล่าวเป็นส่วนประกอบของนมผงเด็กเล็ก (Baby Formula)

ความเห็นของ สคต.         

นวัตกรรมสินค้าอาหารได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยผู้บริโภคมองหาทางเลือกของสารอาหารโปรตีนมากขึ้น จากกระแสความนิยมของสินค้า Plant-Based มาสู่ Lab-Grown Food ที่เป็นอาหารสังเคราะห์ โดยล่าสุด แคนาดาได้อนุมัติสินค้า Lab-Grown Dairy ยี่ห้อ Remilk ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์นมสดสังเคราะห์ชนิดแรกที่อนุญาตให้สามารถจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ ซึ่งนมสังเคราะห์ดังกล่าวมีคุณสมบัติทางโภชนาการเช่นเดียวกับนมวัว แต่ปราศจากสารแลคโตส และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากไม่ต้องมีการทำปศุสัตว์ การเลี้ยงฟาร์มโคนม รวมถึงเป็นไม่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอน

การอนุมัติสินค้าอาหารที่เป็น Lab Grown ในแคนาดาครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญและเป็นการส่งสัญญาณการเปิดรับที่มากขึ้น และแสดงถึงการสนับสนุนจากภาครัฐในอุตสาหกรรมอาหารนวัตกรรมในแคนาดา ซึ่งในอดีตกระทรวงสาธารณสุข (Health Canada) และหน่วยงาน CFIA (Canadian Food Inspection Agency) ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลและออกกฎระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยของสินค้า มีท่าทีระมัดระวังกับสินค้า Lab Grown โดยเฉพาะในเรื่องของความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ถึงแม้ว่าทุกวันนี้ ผู้บริโภคยังคงมีความสงสัยหรือความไม่มั่นใจกับสินค้าประเภท Lab Grown มากนัก แต่ก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าสินค้าดังกล่าวเป็นทางเลือกใหม่ของสินค้าที่อาจมีการวางจำหน่ายมากขึ้นในอนาคต

โปรดติดตามความเคลื่อนไหวในการค้าระหว่างประเทศผ่าน ช่องทางต่างๆ ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ www.ditp.go.th และ www.thaitrade.com หรือโทรปรึกษาเรื่องการค้าระหว่างประเทศที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โทร. 1169 (หากโทรจากต่างประเทศ โปรดติดต่อที่ โทร. +66 2792 6900)

——————————————————————-

อ่านข่าวฉบับเต็ม : แคนาดาอนุมัติสินค้า Lab-Grown Dairy (ผลิตภัณฑ์นมสังเคราะห์) ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ (สคต.โทรอนโต)

Login