หน้าแรกTrade insight > ‘เอ้กบอร์ด’เห็นชอบ 4 แนวทางแก้ไข‘ไข่ไก่’ล้นตลาด ผลักดันส่งออก-ขายผ่านร้านธงฟ้า

‘เอ้กบอร์ด’เห็นชอบ 4 แนวทางแก้ไข‘ไข่ไก่’ล้นตลาด ผลักดันส่งออก-ขายผ่านร้านธงฟ้า

‘เอ้กบอร์ด’เห็นชอบ 4 แนวทางแก้ไข‘ไข่ไก่’ล้นตลาด ผลักดันส่งออก-ขายผ่านร้านธงฟ้า

25 พฤษภาคม 2563 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (Egg Board) หรือเอ้กบอร์ด ว่า จากสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ในเดือนมีนาคม 2563 และมีการประกาศพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) ทำให้ประชาชนตื่นตระหนก จึงมีการซื้อเก็บกักตุนไข่ไก่สำหรับบริโภคจนเกิดภาวะไข่ไก่ขาดตลาด กระทรวงพาณิชย์ โดยคณะกรรมกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จึงห้ามส่งออกไข่ไก่ไปต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 – 30 เมษายน 2563 เพื่อให้ปริมาณไข่ไก่เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ

ทั้งนี้ ปัจจุบันปริมาณการผลิตไข่ไก่มีจำนวน 41 ล้านฟองต่อวัน (ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2563) แต่คาดการณ์ปริมาณการบริโภคภายในประเทศปรับตัวลดลงอยู่ที่ 38 ล้านฟองต่อวัน จากภาวะปกติที่ 39 ล้านฟองต่อวัน เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ห้างร้านหยุดกิจการ และนักท่องเที่ยวลดลง ประกอบกับในเดือนพฤษภาคมตลาดต่างประเทศยังไม่ฟื้นตัวจากการระงับการส่งออกไข่ไก่ ส่งผลให้ผลผลิตไข่ไก่เกินความต้องการประมาณวันละ 3 ล้านฟองต่อวัน สะสมในระบบจนเกิดภาวะไข่ไก่ล้นตลาด ทำให้ปัจจุบันราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มปรับตัวลดลงอยู่ที่ 2.40 บาทต่อฟอง (ข้อมูลจากกรมการค้าภายใน ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563) ซึ่งต่ำกว่าต้นทุนการผลิตที่ 2.68 บาทต่อฟอง ทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน

รมว.เกษตรฯ ระบุว่า ที่ประชุมจึงได้มีมติเห็นชอบในหลักการในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาราคาไก่ไข่ตกต่ำเร่งด่วน ประกอบด้วย 4 แนวทาง คือ 1.การผลักดันการส่งออกไข่ไก่ โดยมอบหมายให้กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ รับดำเนินการช่วยเหลือ สนับสนุนการส่งออกไข่ไก่จำนวน 100 ล้านฟอง และผู้ประกอบการอีก 100 ล้านฟอง 2.ปลดไข่ไก่ยืนกรง 3 ล้านตัว มอบหมายให้กรมปศุสัตว์ประสานขอความร่วมมือผู้เลี้ยงไข่ไก่รายใหญ่ในเบื้องต้น 3.จำหน่ายไข่ไก่ผ่านร้านธงฟ้าทั่วประเทศ และ 4.งดนำไข่เชื้อพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ (PS) เข้าฟัก 5 – 10 สัปดาห์ เพื่อลดต้นทางของไข่ โดยกรมปศุสัตว์จะศึกษาผลกระทบรอบด้าน และจะพิจารณาขอความร่วมมือผู้ประกอบการไก่ไข่พันธุ์ต่อไป

สำหรับโครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ 300 ฟอง บริจาคไข่ไก่ให้บุคลากรทางการแพทย์และประชาชน จากสถานการณ์โควิด-19 ได้มีการมอบไข่ไก่ให้บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลต่าง ๆ โดยส่งมอบไข่ไก่เป็นอาหาร 30,000 ฟอง มูลค่า 75,000 บาท ให้กับ 6 โรงพยาบาล ได้แก่ สถาบันบำราศนราดูร รพ.ราชวิถี จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รามาธิบดี พระมงกุฎเกล้า และศิริราช นอกจากนี้ ยังได้ส่งมอบไข่ไก่เพื่อแบ่งเบาภาระให้ประชาชนที่กำลังตกงานและเดือดร้อนอย่างหนักจากภัยโควิด-19 โดยส่งมอบไข่ไก่เป็นอาหาร 31,900 ฟอง มูลค่า 85,880 บาท ให้ประชาชน 8 ชุมชน 1,065 ครัวเรือน และมอบสมทบให้สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้ 10,000 บาทด้วย

Login