หน้าแรกTrade insightการค้าระหว่างประเทศ > เศรษฐกิจเซี่ยงไฮ้เติบโตได้ดีในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2566

เศรษฐกิจเซี่ยงไฮ้เติบโตได้ดีในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2566

ที่มาภาพ: https://www.belfercenter.org/publication/betting-chinas-economic-growth

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2566 เศรษฐกิจของเซี่ยงไฮ้ยังคงฟื้นตัวและรักษาการเติบโตได้เป็นอย่างดี โดยในช่วงไตรมาสแรกมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว และยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในไตรมาสสอง นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาคุณภาพของสินค้า และความมั่นคงในการดำรงชีวิตของผู้คนเริ่มแข็งแกร่งขึ้น

ปีนี้เซี่ยงไฮ้ได้ดึงดูดโครงการสำคัญ ๆ กว่า 700 โครงการที่มีมูลค่าการลงทุนมากกว่า 100 ล้านหยวน และมีเงินลงทุนรวมกว่า 7 แสนล้านหยวน โดยในช่วงครึ่งแรกของปี มูลค่าการลงทุนดังกล่าว ในโครงการสำคัญมีมูลค่าอยู่ที่ 110.04 พันล้านหยวน ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 62.3 จากปีก่อนหน้า โดยในปัจจุบันมี 15 โครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ และมี 7 โครงการที่ดำเนินการสำเร็จแล้ว

ในการประชุมครั้งที่ 4 ของคณะกรรมการประจำสภาประชาชนเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ชุดที่ 16 ได้ทบทวน “รายงานการดำเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของเซี่ยงไฮ้ในช่วงครึ่งแรกของปี 2023” ซึ่ง GDP ของเมืองเซี่ยงไฮ้ในช่วงครึ่งแรกของปีอยู่ที่ 2,139.02 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.7 จากปีที่ผ่านมา ตัวชี้วัดหลักส่วนใหญ่ของนครเซี่ยงไฮ้มีการเติบโตเป็นตัวเลขสองหลักเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และขั้นตอนต่อไป ที่รัฐบาลจะดำเนินการ คือเปลี่ยนแปลงและยกระดับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ

ด้านอุตสาหกรรมหลักมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งอุตสาหกรรมบริการข้อมูล อุตสาหกรรมบริการเช่าซื้อและบริการธุรกิจ และอุตสาหกรรมการขนส่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.5 ร้อยละ 10.7 ร้อยละ 12.1 และร้อยละ 13.3 ตามลำดับ อีกทั้งอุตสาหกรรมการเงิน อุตสาหกรรมการค้าส่งและค้าปลีก และอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 ร้อยละ 5.8 และร้อยละ 9.2 ตามลำดับ

อุตสาหกรรมเกิดใหม่ทำให้ภาพรวมอุตสาหกรรมต่าง ๆ ฟื้นตัว ซึ่งมีการขับเคลื่อนโดยอุตสาหกรรมหลักอย่างเช่นรถยนต์พลังงานใหม่และอุตสาหกรรมเครื่องจักรและอุปกรณ์ โดยมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมมีมูลค่าสูงกว่าที่คาดการณ์ในครึ่งปีแรก ร้อยละ 14.2 จากปีก่อนหน้า และปัจจุบัน ได้มีการเปิดตัว 3 อุตสาหกรรมชั้นนำใหม่เพิ่มเติม ในขณะเดียวกัน เศรษฐกิจฐานบริการ (service-based economy) ก็ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) มีการพัฒนาต่อเนื่องเช่นกัน ด้านธุรกิจแพลตฟอร์ม เช่น อีคอมเมิร์ซและแอปพลิเคชันบริการจัดส่งอาหารได้ช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของอุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็ว ซึ่งรายได้ในช่วงครึ่งปีแรกเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.8

ที่มาภาพ: https://www.utsc.utoronto.ca/news-events/commons-magazine/chinese-economy-worries-west

ด้านตลาดการเงินมีการชะลอตัวลง ในช่วงครึ่งปีแรก ปริมาณการทำธุรกรรมโดยรวมของตลาดการเงินในนครเซี่ยงไฮ้เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.7 จากปีก่อนหน้า แต่มูลค่าการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ ลดลงร้อยละ 5.6 ตามรายงานการประชุมฯ ตลาดผู้บริโภคมีโครงสร้างแบบ “การใช้บริการมากกว่าการซื้อขาย และการใช้บริการเร็วกว่าการบริโภคสินค้า” การไหลเวียนของผู้คนในย่านธุรกิจสำคัญและสถานที่ท่องเที่ยวกลับมาฟื้นตัวเต็มที่ และการบริโภคเชิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง ปริมาณธุรกรรมของการช้อปปิ้งออนไลน์ประเภทบริการในช่วงครึ่งปีแรกเพิ่มขึ้นร้อยละ 53.4 เมื่อเทียบเป็นรายปี ในปีนี้ เซี่ยงไฮ้มีร้านค้าเปิดใหม่เพิ่มถึง 557 แห่ง

ด้านผลิตภัณฑ์พลังงานใหม่ของเซี่ยงไฮ้นำไปสู่การเติบโตของการส่งออก ในช่วงครึ่งปีแรก การส่งออกรถยนต์พลังงานใหม่ แบตเตอรี่ลิเธียม และแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้น 1.7 เท่า 1.9 เท่า และร้อยละ 62.6 เมื่อเทียบจากปีที่แล้วตามลำดับ การค้าต่างประเทศรูปแบบใหม่กำลังเร่งพัฒนา และปริมาณการนำเข้าและส่งออกของอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนในช่วงครึ่งแรกของปีเพิ่มขึ้นร้อยละ 84 เมื่อเทียบเป็นรายปี ในปัจจุบันจำนวนคลังสินค้าในต่างประเทศรวมถึง 137 แห่ง โดยมีองค์กรเอกชนเป็นผู้นำการเติบโต การนำเข้าและส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.7 และสัดส่วนการส่งออกขององค์กรเอกชนเกินร้อยละ 40 เป็นครั้งแรก อย่างไรก็ตาม ยังมีปัญหาในด้านการรักษาเสถียรภาพการเติบโตและส่งเสริมนวัตกรรม และอัตราการเติบโตและระดับพลังงานของอุตสาหกรรมบริการยังคงต้องปรับปรุง อุตสาหกรรมรถยนต์พลังงานใหม่กำลังเติบโตอย่างแข็งแกร่ง แต่แรงกดดันในการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมรถยนต์แบบดั้งเดิมกำลังเพิ่มขึ้น

ในช่วงครึ่งปีหลัง นครเซี่ยงไฮ้จะใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) ควบคู่กับตัวชี้วัดแบบละเอียด เพื่อติดตามและตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ รวมทั้ง วิเคราะห์ผลกระทบกับตลาดอื่นที่สำคัญ เช่น ตลาดหุ้น ตลาดรถยนต์ และตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ในขณะเดียวกัน นครเซี่ยงไฮ้ได้ส่งเสริมการเติบโตและการยกระดับอุตสาหกรรมหลักอย่างมั่นคงและครอบคลุมถึงการสนับสนุนรถยนต์พลังงานใหม่ อุปกรณ์ระดับไฮเอนด์ เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต แนะนำแผนปฏิบัติการสามปีสำหรับองค์กรอุตสาหกรรมเพื่อยกระดับมาตรฐานและคุณภาพ ดำเนินการสาธิตโครงการนำร่อง และออกแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่สำคัญ เช่น หุ่นยนต์อัจฉริยะ ส่งเสริมนวัตกรรมโครงการ เช่น แบบจำลองขนาดใหญ่ทั่วไป หุ่นยนต์มนุษย์ บล็อกเชน (blockchains) ชีววิทยาสังเคราะห์ และการสร้างพลังงานนิวเคลียร์ขั้นสูง เป็นต้น

ในช่วงครึ่งหลังของปี นครเซี่ยงไฮ้จะสนับสนุนการพัฒนาที่ดีขององค์กรเอกชน สร้างคลัสเตอร์อุตสาหกรรมระดับชาติของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และเร่งสร้างพื้นที่สำนักงานใหญ่ขององค์กรเอกชน เพิ่มการสนับสนุนทางการเงินแก่องค์กรเอกชน ดำเนินมาตรการพิเศษเพื่อป้องกันและแก้ไขหนี้ค้างชำระของ SMEs และเพิ่มความเชื่อมั่นและความคาดหวังในการพัฒนาองค์กรเอกชน เซี่ยงไฮ้จะคิดค้นและใช้มาตรการเพื่อปรับปรุงผลที่เกิดขึ้นจริงจากการดำเนินการ เร่งการจัดตั้งระบบกำกับดูแลสินเชื่อ การกำกับดูแลดิจิทัล และระบบการกำกับดูแลความเสี่ยง

ข้อคิดเห็นของสคต.เซี่ยงไฮ้

เซี่ยงไฮ้เป็นหนึ่งในตลาดที่สำคัญและมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงของจีน ซึ่งนครเซี่ยงไฮ้มีอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง และรัฐบาลยังคงปรับปรุงและส่งเสริมอุตสาหกรรมต่าง ๆ ให้สามารถเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากรายงานข้างต้น เซี่ยงไฮ้ถือเป็นอีกหนึ่งเมืองที่เป็นโอกาสของบริษัทไทยที่ต้องการเข้ามาในตลาดจีน เป็นแหล่งโอกาสของบริษัทไทยที่จะเข้ามาแบ่งพื้นที่ทางการตลาดได้สะดวกมากขึ้นจากการสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมของรัฐบาล และยังเป็นตลาดที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีกลุ่มผู้บริโภคที่พร้อมเปิดรับสินค้าและบริการใหม่ ๆ ที่เข้ามาในตลาด

________________________________________________________________________________

จัดทำโดย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้

วันที่ 4 สิงหาคม 2566

http://www.sh.chinanews.com.cn/hgjj/2023-07-25/114381.shtml

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login