หน้าแรกTrade insightข้าว > เศรษฐกิจอินเดียจะมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลกภายในปี 2030

เศรษฐกิจอินเดียจะมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลกภายในปี 2030

เศรษฐกิจอินเดียจะมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลกภายในปี 2030download

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login