หน้าแรกTrade insightการค้าระหว่างประเทศ > เวียดนาม และ สหรัฐอเมริกาลงนามบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมการค้าดิจิทัล

เวียดนาม และ สหรัฐอเมริกาลงนามบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมการค้าดิจิทัล

กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนาม (Ministry of Industry and Trade: MoIT) และสำนักงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (US Agency for International Development: USAID) ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) เกี่ยวกับกิจกรรมการค้าดิจิทัลในเวียดนาม

บันทึกความเข้าใจดังกล่าวมีเป้าหมายที่จะมีส่วนร่วมในการส่งเสริมระบบนิเวศการค้าดิจิทัลของเวียดนาม โดยนำประโยชน์มาสู่ธุรกิจของทั้ง 2 ประเทศ นอกจากนี้ยังคาดว่า จะปรับขีดความสามารถในการสร้างนโยบายและกรอบกฎหมายเกี่ยวกับการค้าดิจิทัล ตอบสนองความต้องการการพัฒนาของการค้าดิจิทัลในเวียดนาม ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการค้าดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์ม เครื่องมือพัฒนาการค้าดิจิทัล สมาคมธุรกิจ และการสนับสนุนทางธุรกิจ องค์กร

ในพิธีลงนาม นาง Aler Grubbs ผู้อำนวยการสำนักงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกาประจำเวียดนาม กล่าวว่า ในการเยือนเวียดนามครั้งล่าสุด ประธานาธิบดี Joe Biden ของสหรัฐฯ เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของสหรัฐฯ ในการสนับสนุนเวียดนามในเศรษฐกิจดิจิทัลระดับโลก

กิจกรรมการค้าดิจิทัลรูปแบบใหม่นำโดย สำนักงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (US Agency for International Development: USAID) และ กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนาม (Ministry of Industry and Trade: MoIT) ถือเป็นกิจกรรมแรกที่เปิดตัวภายใต้ความร่วมมือที่ได้รับการยกระดับใหม่ของทั้งสองประเทศ และจะมุ่งสู่การพัฒนาศักยภาพของการค้าดิจิทัล เพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนสำคัญต่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องของประเทศ

นาง Phan Thi Thang รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าระบุว่า การส่งเสริมกิจกรรมการค้าดิจิทัลเป็นมาตรการในการดำเนินนโยบายของพรรค การพัฒนาที่รวดเร็วและยั่งยืนโดยเน้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรม และการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลเป็นหลัก

การส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและกิจกรรมการค้าที่เป็นดิจิทัลจะช่วยขยายพื้นที่การเติบโตใหม่ อำนวยความสะดวกในกิจกรรมการค้าข้ามพรมแดน และช่วยให้เวียดนามรักษาและปรับปรุงความสามารถในการแข่งขันการส่งออกในอนาคต

การพัฒนาการค้าดิจิทัลจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของเวียดนาม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลจะช่วยให้ใช้ทรัพยากรน้อยลง และทำให้ธุรกิจและประชาชนเข้าถึงทรัพยากรการพัฒนาทั้งหมดได้ง่ายขึ้น

ภายใต้บันทึกความเข้าใจดังกล่าว ทั้ง 2 ฝ่ายจะส่งเสริมการประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มการค้าดิจิทัล รวมถึงระบบนิเวศการส่งเสริมการค้าดิจิทัล เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยและความมั่นคงของเครือข่ายตามกฎหมายเวียดนาม กิจกรรมดังกล่าวคาดว่าจะสนับสนุนกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนามในการแนะนำกลยุทธ์และระบบสำหรับการเข้าถึงตลาด การส่งเสริมการค้า และการเชื่อมโยงตลาด

กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนามกล่าวว่า กิจกรรมการค้าดิจิทัลในเวียดนามของสำนักงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกาช่วยพัฒนากรอบเศรษฐกิจอินโดแปซิฟิก (Indo-Pacific Economic Framework: IPEF) เพื่อเติบโตมากยิ่งขึ้น ซึ่งเวียดนามและสหรัฐอเมริกาเป็นพันธมิตรในการควบคุมนวัตกรรมและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์มาตรฐานระดับสูงในเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

                                         (จาก https://vietnamnews.vn/)

ข้อคิดเห็น สคต

เวียดนามและสหรัฐอเมริกาเริ่มความร่วมมือตั้งแต่ปี 2532 โดยสำนักงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา :USAID มีบทบาทสำคัญในการช่วยให้เวียดนามเข้าถึงตลาดโลกผ่านการเข้าร่วมองค์การการค้าโลก (WTO) และข้อตกลงการค้าทวิภาคีเวียดนาม – สหรัฐอเมริกา รวมถึง USAID ยังเป็นพันธมิตรสำคัญของเวียดนามในการปรับสภาพแวดล้อมทางการค้าและการลงทุนในเวียดนามในความร่วมมือกับรัฐบาลเวียดนาม เพื่อส่งเสริมการตลาดในเชิงลึกมากขึ้นผ่านการดำเนินข้อตกลงการค้าเสรีต่างๆ ที่เวียดนามเข้าร่วม บันทึกความเข้าใจ (MoU) เกี่ยวกับกิจกรรมการค้าดิจิทัล เพื่อส่งเสริมระบบนิเวศการค้าดิจิทัลของเวียดนาม จะนำประโยชน์เข้าสู่ธุรกิจของทั้ง 2 ประเทศ รวมทั้งปรับขีดความสามารถในการสร้างนโยบายและกรอบกฎหมายเกี่ยวกับการค้าดิจิทัล ตอบสนองความต้องการการพัฒนาของการค้าดิจิทัลในเวียดนาม อำนวยความสะดวกให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการค้าดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มและเครื่องมือพัฒนาการค้าดิจิทัล ยกระดับการค้าของเวียดนามให้พัฒนามากขึ้น ซึ่งกิจกรรมนี้สร้างขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง USAID กับเวียดนามในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าที่เพิ่มขึ้นและปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login