หน้าแรกTrade insightอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล > เวียดนาม-สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เร่งเจรจาข้อตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุม

เวียดนาม-สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เร่งเจรจาข้อตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุม

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 นาย Nguyen Hong Dien รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของเวียดนาม (Ministry of Industry and Trade: MoIT) ให้การต้อนรับ นาย Thani bin Ahmed Al Zeyoudi รัฐมนตรีกระทรวงการค้าต่างประเทศของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ณ กรุงฮานอย โดยทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะเร่งการเจรจาเพื่อจัดทำข้อตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุม (Comprehensive Economic Partnership Agreement: CEPA) ระหว่างทั้งสองประเทศ

เวียดนามและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์คาดหวังว่าข้อตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุม (CEPA) ระหว่างทั้งสองประเทศ จะช่วยส่งเสริมเป้าหมายทางเศรษฐกิจที่กำหนดโดยทั้งสองฝ่าย การเพิ่มมูลค่าการค้าและการลงทุนทวิภาคี นอกนี้จากข้อตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement: FTA) จะส่งเสริมโอกาสการลงทุนและความร่วมมือทางการค้าและเพิ่มศักยภาพของความสัมพันธ์ระหว่างกัน เวียดนามเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจกำลังเติบโตเป็นฐานการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมที่สำคัญด้านในภูมิภาคและของโลก ในขณะที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีจุดแข็งหลายประการในฐานะท่าเรือขนถ่ายสินค้า และศูนย์กลางทางการเงินและโลจิสติกส์

ปัจจุบัน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อยู่ระหว่างพิจารณาเนื้อหาของร่างข้อตกลงเพื่อที่จะดำเนินการลงนามบันทึกความเข้าใจในการจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันและจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจปิโตรเลียมและก๊าซของทั้งสองประเทศ

รัฐมนตรี Nguyen Hong Dien เสนอให้ผู้ประกอบการของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์พิจารณาลงทุนในเวียดนามในอุตสาหกรรมในด้าน พลังงานรีไซเคิล พลังงานสะอาด อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมการผลิตวัสดุและการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เศรษฐกิจที่มีศักยภาพของเวียดนาม เป็นต้น นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งกระบวนการเจรจาข้อตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุม (CEPA) โดยทั้งสองฝ่ายจะมุ่งเน้นการหารือเกี่ยวกับ การค้าขายสินค้า กฎแหล่งกำเนิดสินค้า การค้าภาคบริการ การอำนวยความสะดวกด้านการลงทุน ตลาดอีคอมเมิร์ซ ความร่วมมือด้านศุลกากรและการคุ้มครองทางการค้า

เวียดนามถือว่า สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นหนึ่งในพันธมิตรที่สำคัญในภูมิภาคตะวันออกกลาง รวมถึงบทบาทของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การค้า การเงิน การท่องเที่ยวและโลจิสติกส์ชั้นนำในภูมิภาคตะวันออกกลางและทั่วโลก

 

(จาก https://en.vietnamplus.vn/)

ข้อคิดเห็น สคต

ตามสถิติของกรมศุลกากรเวียดนาม ในปี 2566 การส่งออกของเวียดนามไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (United Arab Emirates: UAE) มีมูลค่า 4,014 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และการนำเข้าจากตลาดนี้มีมูลค่ามากกว่า 676 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อย 4.3 และร้อยละ 16 จากปีก่อน ตามลำดับ ปัจจุบัน UAE เป็นตลาดส่งออกสินค้าโทรศัพท์และส่วนประกอบที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามในภูมิภาคตะวันออกกลาง UAE มีได้ข้อเปรียบในด้านท่าเรือขนถ่ายสินค้า ตลอดจนเป็นศูนย์กลางทางการเงินและโลจิสติกส์ โดยสินค้าจากเวียดนามที่ส่งเข้าไปยัง UAE สามารถส่งต่อไปยังหลายประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง รวมถึงทวีปอื่นๆ เช่น ยุโรปและแอฟริกา หากเวียดนามและ UAE ลงนามบรรลุข้อตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุม (CEPA) ระหว่างกันแล้วจะเป็นปัจจัยช่วยส่งเสริมการส่งออกและนำเข้าสินค้าระหว่างเวียดนามและ UAE โดยเฉพาะสินค้า โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน พริกไทย อาหารทะเล รองเท้า สิ่งทอ สินค้าธัญพืช ผลิตภัณฑ์พลาสติก และเฟอร์นิเจอร์ไม้ เป็นต้น

อ่านข่าวฉบับเต็ม : เวียดนาม-สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เร่งเจรจาข้อตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุม

Login