หน้าแรกTrade insightยานยนต์เเละส่วนประกอบ > เวียดนามและโคลอมเบียลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการค้า การลงทุน และความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม

เวียดนามและโคลอมเบียลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการค้า การลงทุน และความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม

นาย โด ทัง ไฮ ( Do Thang Hai) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนาม และ นาง Soraya Caro Vargas รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการค้า อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวโคลอมเบียลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) ว่าด้วยความร่วมมือทางการค้า การลงทุน และอุตสาหกรรม รวมถึงเป็นประธานในการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการร่วมเศรษฐกิจของทั้ง 2 ประเทศในเมืองโบโกตา ประเทศโคลอมเบีย

การลงนามบันทึกความเข้าใจนับเป็นครั้งแรกที่ทั้ง 2 ประเทศได้จัดตั้งกลไกของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจร่วม เป็นการสร้างช่องทางอย่างเป็นทางการและครอบคลุมสำหรับการเจรจาความร่วมมือ การแก้ไขปัญหา และการหารือเกี่ยวกับมาตรการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนระหว่าง 2 ประเทศ

โดยนาย โด ทัง ไฮ ได้กล่าวว่า โคลอมเบียถือว่าคู่ค้าสำคัญของเวียดนามในภูมิภาคละตินอเมริกา และพร้อมที่จะร่วมมือกันในการดำเนินมาตรการเพื่อส่งเสริมการค้า การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ และห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก

นาง Soraya Caro Vargas แสดงความพึงพอใจต่อการพัฒนาเชิงบวกในความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างเวียดนามและโคลอมเบียในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะในบริบทที่ทั้ง 2 ฝ่ายได้ร่วมมือและสนับสนุนซึ่งกันและกันในองค์กรระหว่างประเทศ    พหุภาคี และกลไกความร่วมมือระดับภูมิภาค

การเติบโตเชิงบวกของมูลค่าการค้าทวิภาคีที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งเป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าความสัมพันธ์ทางการค้าทวิภาคีมีความสำคัญมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้นำทั้ง 2 ฝ่ายยอมรับว่าความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนระหว่างทั้ง 2 ประเทศในแง่ของขนาดยังไม่สอดคล้องกับศักยภาพอย่างเต็มที่ และผู้ประกอบการของเวียดนามและโคลอมเบียยังคงเผชิญกับความท้าทายหลายประการในความร่วมมือทางธุรกิจ เช่น ระยะทางทางภูมิศาสตร์ที่ห่างไกล ไม่มีเส้นทางการขนส่งสินค้าโดยตรง ต้นทุนโลจิสติกส์สูง ความแตกต่างของภาษา และการขาดข้อมูลทางการตลาด ซึ่งทั้ง 2 ฝ่ายเห็นถึงความจำเป็นใน        การส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจทวิภาคีตลอดจนความร่วมมือภายในกรอบพหุภาคี

รัฐมนตรีทั้งสองท่านระบุว่า เวียดนามและโคลอมเบียเป็นเศรษฐกิจที่มีการเติบโตของโลก ทั้งสองฝ่ายมีศักยภาพในการมีส่วนร่วมในการจัดการกับความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน และการมีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทานที่กำลังปรับโครงสร้างใหม่ทั่วโลก

ในฐานะสมาชิกของกลุ่มพันธมิตรแปซิฟิก (Pacific Alliance) โคลอมเบียจะทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมสำหรับสินค้าของเวียดนามเพื่อเข้าไปสู่ตลาดละตินอเมริกา ในขณะเดียวกันเวียดนามก็เป็นประตูให้สินค้าโคลอมเบียเข้าสู่ตลาดอาเซียนและ            ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการยกระดับการค้าทวิภาคีเป็น 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในอีก 3 ปีข้างหน้า ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงที่จะหารือเกี่ยวกับแผนต่างๆ เพื่อส่งเสริมการส่งออกผลิตภัณฑ์หลักของทั้งสองฝ่ายไปยังตลาดของตน

เมื่อสิ้นสุดการประชุมคณะกรรมการร่วมเศรษฐกิจ รัฐมนตรีช่วยว่าการทั้ง 2 ประเทศได้ลงนามในรายงานการประชุมสมัยแรก

ในโอกาสนี้ นาย โด ทัง ไฮ ( Do Thang Hai) ได้ร่วมหารือกับนาง Gloria Ines Ramirez รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยนาง Gloria Ines Ramirez ได้แสดงความปรารถนาที่จะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาล และประชาชนทั้ง 2 ประเทศ โดยยืนยันว่าเวียดนามเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนสำคัญของโคลอมเบีย โดยนาย โด ทัง ไฮ ( Do Thang Hai) เสนอแนะให้ทั้งสองประเทศเพิ่มการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนทุกระดับและผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสำรวจความต้องการและศักยภาพสำหรับความร่วมมือในทุกด้าน ภายในกรอบของการเยือน นาย โด ทัง ไฮ ( Do Thang Hai) เป็นประธานการประชุมธุรกิจเวียดนาม-โคลอมเบีย ซึ่งช่วยเชื่อมโยงองค์กรต่างๆ ของทั้งสองประเทศในด้านสิ่งทอ หัตถกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค อาหาร น้ำมันและก๊าซ เป็นต้น

                                         (จาก https://vietnamnews.vn/)

ข้อคิดเห็น สคต

โคลอมเบียเป็นหนึ่งในพันธมิตรที่สำคัญที่สุดของเวียดนามในภูมิภาคละตินอเมริกา โดยการค้าทวิภาคียังคงเติบโตสูงแม้ในสภาวะตลาดที่ท้าทาย โดยในปี 2565 มีมูลค่าสูงถึง 742 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 2 เท่าภายใน 5 ปีนับจากปี 2561 ทำให้เวียดนามเป็นคู่ค้ารายใหญ่อันดับที่ 5 ในละตินอเมริกา โดย  การส่งออกของเวียดนามไปยังโคลอมเบียมีมูลค่าถึง 719 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับปี 2564 สินค้าส่งออกหลักของเวียดนามไปยังโคลอมเบีย ได้แก่ โทรศัพท์ทุกชนิดและส่วนประกอบ เส้นใยสิ่งทอ เครื่องจักรและอุปกรณ์ เครื่องมือและอะไหล่อื่นๆ คอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์และส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ รองเท้า ฯลฯ ในทางกลับกัน สินค้านำเข้าหลักของเวียดนามจากโคลอมเบีย ได้แก่ วัสดุสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนังและรองเท้า ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ วัสดุพลาสติก ผลิตภัณฑ์อาหาร และยา ฯลฯ โดยบันทึกความเข้าใจและการจัดตั้งคณะกรรมการเศรษฐกิจร่วมเวียดนาม – โคลอมเบียถือเป็นก้าวสำคัญในความร่วมมือทางเศรษฐกิจทวิภาคี แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของทั้งสองฝ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีที่สำคัญและครอบคลุมในทุกด้าน โดยเฉพาะในด้านการค้า และการลงทุน เพื่อให้สอดคล้องกับมิตรภาพที่ดีระหว่างทั้งสองประเทศโดยเฉพาะในบริบทที่ว่า ทั้งสองประเทศมีเป้าหมายที่จะเฉลิมฉลองครบรอบ 45 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการฑูตในปี 2567 คาดการณ์ว่า การค้า การลงทุน และความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมของเวียดนามและโคลอมเบียจะมีการพัฒนาเติบโตมากยิ่งขึ้นในอนาคต

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login