หน้าแรกTrade insightเครื่องดื่ม > เวียดนามและเบลเยียมส่งเสริมความร่วมมือทางการค้าและการลงทุน

เวียดนามและเบลเยียมส่งเสริมความร่วมมือทางการค้าและการลงทุน

นาย Le Hoang Tai รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าเวียดนาม (Vietnam Trade promotion Agency – Vietrade) และ นาง Pascale Delcomminette ประธานบริหารของสำนักงานการส่งออกและการลงทุน Wallonia (Wallonia Export & Investment Agency – AWEX) ได้ลงนามหนังสือแสดงเจตนา (Letter of Intent: LOI) สำหรับความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงาน

หนังสือแสดงเจตนา (a Letter of Intent – LOI) ได้รับการลงนามเนื่องในโอกาสที่คณะผู้แทนของสำนักงานการส่งออกและการลงทุน Wallonieอ ประเทศเบลเยียม เดินทางมายังเวียดนาม เพื่อหาโอกาสทางธุรกิจ โดยคณะผู้แทนธุรกิจมี 21 บริษัทและองค์กรต่างๆ ในภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ ภาคการก่อสร้าง บริการดิจิทัล อาหารและเครื่องดื่ม อุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์อุตสาหกรรม และวิศวกรรมอุตสาหการ จากภูมิภาค Wallonia ของเบลเยียม

ในพิธีลงนาม นาย Karl Van den Bossche เอกอัครราชทูตเบลเยียมประจำเวียดนามกล่าวว่า เป็นครั้งที่ 6 ที่คณะผู้แทนผู้ประกอบการของเบลเยียมเดินทางมาเวียดนามเพื่อแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ โดยพิจารณาถึงการยกเว้นวีซ่าที่ใช้กับ 7 ประเทศในยุโรป คณะผู้แทนประกอบด้วยบริษัทจากหลายภาคธุรกิจและมีประสบการณ์ในตลาดเวียดนาม

เบลเยียมเป็นคู่ค้ารายใหญ่อันดับ 6 ของเวียดนามในสหภาพยุโรป ในขณะที่เวียดนามเป็นคู่ค้ารายใหญ่อันดับ 2 ของเบลเยียมในกลุ่มอาเซียน มูลค่าการค้าทวิภาคีมีมูลค่า 4,730 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2565  อีกทั้งมีการเยือนจากธุรกิจเบลเยียมมากกว่า 20 ราย เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการค้าระหว่างเวียดนาม-เบลเยียม และในภูมิภาค

นาย Dimitri Duong เลขาธิการของกลุ่มพันธมิตรเวียดนาม-เบลเยียม (Belgian Vietnam Alliance – BVA) ระบุว่า หอการค้าทวิภาคี ซึ่งอยู่ในกลุ่มคณะผู้แทน ได้ร่วมแสดงความยินดีในงานและเน้นย้ำถึงบทบาทของหอการค้าในการจัดการรูปแบบธุรกิจ B2B การจับคู่สำหรับบริษัทเวียดนามในเบลเยียม

(จาก https://en.vietnamplus.vn/)

 

ข้อคิดเห็น สคต

เบลเยียมเป็นหุ้นส่วนการค้ารายใหญ่อันดับ 6 ของเวียดนามในสหภาพยุโรป รองจากเนเธอร์แลนด์  เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี และออสเตรีย ถึงแม้ว่าจะเป็นตลาดเล็ก แต่ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างเวียดนามกับเบลเยียมอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับประเทศในสหภาพยุโรปและประเทศยุโรปอื่น ๆ โดยเฉพาะ การส่งออกของเวียดนาม เนื่องจากสินค้าเวียดนามได้รับการนำเข้าผ่านเบลเยียมก่อนกระจายไปยังประเทศต่าง ๆ ในยุโรปตะวันตก โดยข้อตกลง EVFTA เป็นแรงผลักดันสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างทั้งสองฝ่าย เบลเยียมสนับสนุนการปฏิบัติความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรอย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพของทั้งสองฝ่าย จากสถิติกรมศุลกากรของเวียดนาม ของเดือนตุลาคมปี 2566 เบลเยียมได้นำเข้าสินค้าเวียดนามมีมูลค่าอยู่ที่ 2,711 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งส่วนใหญ่เป็น ร้องเท้า เหล็กและเหล็กกล้า สิ่งทอ เครื่องจักร อุปกรณ์เครื่องมือ และกาแฟ ในขณะเดียวกันเวียดนามเป็นประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและเป็นตลาดที่น่าสนใจ

 

อ่านข่าวฉบับเต็ม : เวียดนามและเบลเยียมส่งเสริมความร่วมมือทางการค้าและการลงทุน

Login