หน้าแรกTrade insightเกษตรอื่นๆ > เวียดนามและจีนส่งเสริมการค้าผลิตภัณฑ์เกษตร ป่าไม้และการประมง

เวียดนามและจีนส่งเสริมการค้าผลิตภัณฑ์เกษตร ป่าไม้และการประมง

กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบท (Ministry of Agriculture and Rural Development: MARD) ได้ส่งคณะทำงานไปยังมณฑลกว่างซีและยูนนานของจีนเพื่อส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร ป่าไม้ และการประมง ระหว่างเวียดนามและจีน

นาย Tran Thanh Nam รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทกล่าวว่า เศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง ในไตรมาสแรกของปี 2566 การเติบโตของ GDP สูงถึงร้อยละ 4.5 โดยจีนมีความต้องการสินค้าเกษตร ป่าไม้และการประมงของเวียดนามสูง อย่างไรก็ตาม ในด่านชายแดนของทั้งสองประเทศมักมีปัญหาการแออัดสินค้าในบริเวณด่านชายแดนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร  ในขณะที่ ความต้องการสูงของตลาดจีน ประกอบกับพิธีการทางศุลกากรที่เข้มงวด ทำให้สินค้าเกษตรของเวียดนามหลายชนิดไม่สามารถเข้าสู่ตลาดจีนได้อย่างรวดเร็ว โดยสินค้าเกษตรเวียดนามส่งออกไปยังจีนผ่านด่านชายแดนในมณฑลกวางสีและยูนนานมีมากกว่าร้อยละ 70 เป็นสินค้าเกษตร

หน่วยงานกว่างซีและยูนนานได้ตกลงกับกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทเวียดนามเกี่ยวกับความจำเป็นใน การเชื่อมต่อห่วงโซ่อุปทานผลิตผลในฟาร์ม และทั้งสองประเทศจะจัดการประชุมประจำปีในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เพื่อทบทวนและประเมินผลความร่วมมือ และแสวงหาแนวทางสำหรับความร่วมมือในปีต่อไป นอกจากนี้มณฑลกว่างซีและยูนนานยังเห็นด้วยกับข้อเสนอของเวียดนามในการจัดตั้งสมาคมธุรกิจการเกษตรของเวียดนามและกว่างซี และสมาคมของเวียดนามและยูนนาน โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างห่วงโซ่อุปทานการเกษตรที่ยั่งยืน

เจ้าหน้าที่ศุลกากรของกว่างซีและยูนนานเห็นด้วยในการสร้างเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยต่อกิจกรรมพิธีการศุลกากรผ่านด่านชายแดนระหว่างสองประเทศ นอกจากนี้ ยังเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการยกระดับระบบโครงสร้างพื้นฐานบริเวณด่านชายแดน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการนำเข้า-ส่งออกระหว่างสองประเทศ และกรมศุลกากรคุนหมิงตกลงที่จะเสนอกรมศุลกากรจีน เพื่อขยายรายชื่อผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ส่งออกไปยังมณฑลยูนนาน

การเยือนของคณะทำงานกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทได้ประสบผลสำเร็จ เมื่อทั้งสองฝ่ายได้ตกลงและสรุปขั้นตอนในการ  ลงนามบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทเวียดนามกับฝ่ายบริหารของมณฑลกกว่างซีและยูนนานในเดือนกันยายน 2566 ในงาน China-ASEAN Expo

นอกจากนี้ จีนตกลงที่จะเปิดประตูชายแดนเพิ่มเติมกับเวียดนาม ซึ่งจะสร้างให้เป็นด่านชายแดนอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีและระบบดิจิทัล กระทรวงฯ ตกลงที่จะพัฒนาบริการศุลกากรในด่านชายแดนของประเทศ ในระหว่างการเยือน เพื่อส่งเสริมกิจกรรมนำเข้า-ส่งออกระหว่างเวียดนามและจีน รวมทั้งกวางสีและยูนนาน จำเป็นต้องสร้างห่วงโซ่คุณค่าที่ยั่งยืนระหว่างสองประเทศเพื่อรักษาความเชื่อมโยงระหว่างทั้งสองฝ่าย

                                         (จาก https://vietnamnews.vn/)

ข้อคิดเห็น สคต

เวียดนามยังคงเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของจีน และจีนเป็นหุ้นส่วนการค้ารายใหญ่ที่สุดและตลาดส่งออกรายใหญ่อันดับสองของเวียดนาม ส่วนเวียดนามเป็นหุ้นส่วนการค้าสำคัญของจีนในอาเซียนและอันดับ 6 ของโลก โดยจีนเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงมาก มีกำลังซื้อสูง ความสัมพันธ์ระหว่างสองฝ่ายกำลังพัฒนาเป็นไปในทางที่ดี รวมถึงการตั้งใจของทั้งสองฝ่ายในการอำนวยความสะดวกในการส่งเสริมการค้า จะช่วยสร้างพลังขับเคลื่อนให้แก่ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศมากยิ่งขึ้น และส่งเสริมพัฒนาการค้าทวิภาคี ระหว่างเวียดนามและจีน เพื่อช่วยให้สินค้าเกษตร ป่าไม้ และการประมง เวียดนามเข้าสู่ตลาดผู้บริโภคปลายทางในจีนมากขึ้น

ที่มา: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Login