หน้าแรกTrade insight > เวียดนามเตรียมส่งออกรังนกชุดแรกไปยังจีน

เวียดนามเตรียมส่งออกรังนกชุดแรกไปยังจีน

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 นาย Phung Duc Tien รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนาม กล่าวว่า กรมศุลกากรของจีนได้อนุมัติให้ผู้ประกอบการเวียดนามส่งออกรังนกไปยังประเทศจีนหลังจากการลงนามในพิธีสารว่าด้วยข้อกำหนดในการกักกันโรคและตรวจสอบสำหรับการส่งออกรังนกเวียดนามไปยังประเทศจีนระหว่างศุลกากรจีนกับกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนามเมื่อปีที่แล้ว คาดว่า พิธีประกาศการส่งออกผลิตภัณฑ์รังนกชุดแรกไปยังประเทศจีนจะจัดขึ้นที่จังหวัดลางเซินในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566

จากข้อมูลของกรมสุขภาพสัตว์เวียดนาม ปัจจุบัน มีผู้ประกอบการขึ้นทะเบียนส่งออกรังนกไปยังประเทศจีนแล้วทั้งหมด 45 ราย โดยมี 9 รายได้จัดทำเอกสารการขี้นทะเบียนการส่งออกและส่งไปยังกรมศุลกากรของจีนเพื่อพิจารณา กรมศุลกากรของจีนได้ดำเนินการตรวจสอบผู้ประกอบการ 5 รายจาก 9 รายดังกล่าวทางออนไลน์ และอนุมัติให้บริษัท Avanest Vietnam Nutrition Joint Stock Company ส่งออกผลิตภัณฑ์รังนกบริสุทธิ์ (รังนกที่ผ่านการคัดขนออกและทำความสะอาดแล้ว) และผลิตภัณฑ์รังนกสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2566 สำหรับผู้ประกอบการอื่นๆ กรมศุลกากรของจีนอยู่ระหว่างตรวจสอบและประเมินเอกสาร

นาย Phung Duc Tien กล่าวว่า การที่จีนอนุญาตให้นำเข้ารังนกและผลิตภัณฑ์รังนกจากเวียดนามเป็นผลมาจาก           การดำเนินการอย่างใกล้ชิดของกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทและกรมสุขภาพสัตว์เวียดนามในการสนับสนุนผู้ประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดด้านการกักกันและสุขอนามัยทางสัตวแพทย์ของจีน

จากข้อมูลของกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนาม จำนวนถ้ำรังนกทั่วประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดย 42 จังหวัดมีการเลี้ยงนกนางแอ่น ในปี 2565 จำนวนผู้ประกอบการธุรกิจรังนกเพิ่มขึ้นเป็น 23,665 ราย โดยผลผลิต รังนกประมาณ 200 ตัน คิดเป็นมูลค่า 450 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อปี ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 3 ของการผลิตรังนกทั่วโลก จังหวัดที่มีผู้ประกอบการรังนกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ได้แก่ จังหวัด Kien Giang, Khanh Hoa และ Lam Dong (ภาคใต้)

ผลิตภัณฑ์รังนกถือเป็นหนึ่งในสินค้าที่สำคัญของภาคเกษตรกรรม โดยเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้ออกคำสั่งที่ 595/CD-TTg เน้นย้ำการดำเนินการควบคุมการเลี้ยงนกนางแอ่น และส่งเสริมการส่งออกรังนกและผลิตภัณฑ์รังนก ไปยังจีนและไปยังตลาดอื่นๆ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์ถึงปี 2573 ผลผลิตรังนกของเวียดนามคาดว่าจะสูงถึง 350-400 ตัน

ปัจจุบัน มี 3 ประเทศที่ได้รับอนุญาตจากจีนให้ส่งออกรังนกบริสุทธิ์และผลิตภัณฑ์รังนกสำเร็จรูปพร้อมรับประทานยังจีน ได้แก่ มาเลเซีย (ตั้งแต่ปี 2557) อินโดนีเซีย (ตั้งแต่ปี 2558) และไทย (ตั้งแต่ปี 2560) เวียดนามเป็นประเทศที่ 4 ที่ส่งออกรังนกไปยังจีนอย่างเป็นทางการ

 (จาก https://tuoitre.vn/)

ข้อคิดเห็น สคต

รังนกเป็นสินค้าที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงในอุตสาหกรรมการเกษตรของเวียดนาม ดังนั้น การที่จีนอนุญาตให้นำเข้าสินค้ารังนกและผลิตภัณฑ์รังนกจากเวียดนามถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับเวียดนาม โดยก่อนหน้านี้ รังนกของเวียดนามส่งออกไปยังประเทศจีนผ่านช่องทางการค้าชายแดนและการท่องเที่ยวเท่านั้นซึ่งมีปริมาณไม่มากนัก การส่งออกภายใต้พิธีสารไปยังตลาดจีนที่มีประชากรพันล้านคน คาดว่าจะช่วยให้ผู้ประกอบการเวียดนามเพิ่มทั้งผลผลิตและราคาขายอย่างมาก ซึ่งจะเป็นคู่แข่งที่เพิ่มขึ้นสำหรับรังนกบริสุทธิ์ของไทยในตลาดจีนเนื่องจากเวียดนามมีข้อได้เปรียบด้านต้นทุนการขนส่งที่มีชายแดนติดกับจีน ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์รังนก และสร้างความโดดแด่นกับผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผลิตภัณฑ์รังนกของไทย

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login