หน้าแรกTrade insightธุรกิจ Logistics > เวียดนามวางแผนผลักดันท่าเรือขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ระหว่างประเทศ Can Gio นครโฮจิมินห์

เวียดนามวางแผนผลักดันท่าเรือขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ระหว่างประเทศ Can Gio นครโฮจิมินห์

โครงการท่าเรือขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ระหว่างประเทศ Can Gio ที่วางแผนไว้ของนครโฮจิมินห์ได้รับการเสนอให้เพิ่มในแผนแม่บทสำหรับการพัฒนาระบบท่าเรือของเวียดนามภายในปี 2573

กระทรวงคมนาคมของประเทศเวียดนาม กำลังรวบรวมความคิดเห็นจากกระทรวงและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการเสริมและปรับแผนแม่บทในการพัฒนาระบบท่าเรือของเวียดนามในช่วงปี 2564-2573 โดยมีวิสัยทัศน์ถึงปี 2593 โครงการนี้ยังได้รับการเสนอให้เป็นหนึ่งในโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่มีความสำคัญซึ่งจะดำเนินการภายในปี 2566

จากข้อมูลของคณะกรรมการการเดินเรือเวียดนามการวางแผนสถานการณ์ได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของมติสํานักการเมืองในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคและท้องถิ่น โดยบรรลุเป้าหมายการพัฒนาในแต่ละภูมิภาคและแต่ละท้องถิ่น การปรับแผนแม่บทเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับแผนแม่บทแห่งชาติและความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเวียดนามในปัจจุบัน

เมื่อท่าเรือขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ระหว่างประเทศ Can Gio เสร็จสมบูรณ์ ท่าเรือในนครโฮจิมินห์จะเป็นไปตามเกณฑ์สำหรับการจัดประเภทของท่าเรือพิเศษตามบทบัญญัติใหม่ของประมวลกฎหมายการเดินเรือเวียดนามฉบับแก้ไขในปี 2558

จากข้อมูลของกระทรวงการวางแผนและการลงทุน ระบบท่าเรือสองแห่งในนครโฮจิมินห์ และจังหวัด Ba Ria – Vung Tau มีเป้าหมายให้เป็นเมืองท่าพิเศษของภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ โดยทำหน้าที่เป็นจุดขนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศหรือท่าเรือเกตเวย์ระหว่างประเทศ

ด้วยเงินลงทุนรวมประมาณ 6 พันล้านเหรียญสหรัฐ โครงการนี้อยู่ระหว่างการศึกษาของ Vietnam Maritime Corporation (VIMC) และ Mediterranean Shipping Company (MSC) ซึ่งเป็นบริษัทขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก

โครงการนี้มีความจุที่ออกแบบไว้ที่ 15 ล้าน TEUs ทั้งสองฝ่ายกำลังทำงานอย่างหนักกับพันธมิตรต่างชาติเพื่อสรุปแผนการลงทุนและการดำเนินงาน โดยโครงการนี้เป็นส่วนเสริมของระบบท่าเรือ Cai Mep–Thi Vai ไม่ใช่การแข่งขันเพื่อทำให้ระบบท่าเรือที่มีอยู่อ่อนแอลง

จัดทำโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์

วิเคราะห์ผลกระทบ

เวียดนามเองให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบการขนส่งทางทะเลเป็นอย่างมาก มีการวางแผนระยะยาวสำหรับการลงทุนเพื่อสร้างและส่งเสริมระบบการขนส่งผ่านท่าเรือเพื่อจะเป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เพราะประเทศเวียดนามมีข้อได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ด้านการขนส่งทางทะเล เนื่องจากมีชายฝั่งที่ยาวตั้งแต่เหนือจรดใต้ และเวียดนามมีท่าเรือที่สามารถรองรับเรือขนาดใหญ่หลายแห่ง โครงการท่าเรือขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ระหว่างประเทศ Can Gio นครโฮจิมินห์ ที่กำลังผลักดันบรรจุในแผนแม่บทดังกล่าว จะเข้ามาช่วยเสริมระบบท่าเรือ Cai Mep –Thi Vai จ.บ่าเรีย หวุงเตา ซึ่งเป็นท่าเรือที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของเวียดนาม ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพิ่มการเชื่อมโยงระบบโครงข่ายการเดินเรือในภาคใต้ของเวียดนามระหว่างท่าเรือสำคัญทั้งสองแห่ง คือ ท่าเรือ Cat Lai นครโฮจิมินห์ และท่าเรือ Cai Mep –Thi Vai จ.บ่าเรีย หวุงเตา

นำเสนอโอกาส/แนวทาง

การวางแผนพัฒนาท่าเรือขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ ของนครโฮจิมินห์ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของท่าเรือต่างๆ ในการรองรับปริมาณสินค้าที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่าเรือนครโฮจิมินห์เป็นท่าเรือสำคัญรองรับการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ รวมถึงจากไทย เข้ามากระจายไปยังภูมิภาคต่างๆ ของเวียดนาม หากท่าเรือขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ดังกล่าวแล้วเสร็จจะช่วยอำนวยความสะดวกการขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ในนครโฮจิมินห์ เนื่องจากท่าเรือ Can Gio ดังกล่าวตั้งอยู่ห่างจากนครโฮจิมินห์ 1.30 – 2 ชั่วโมง

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login