หน้าแรกTrade insightอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล > เวียดนามลงนามเข้าร่วมกับอีก 5 ประเทศอาเซียน สร้างกลไกชำระเงินข้ามพรมแดน

เวียดนามลงนามเข้าร่วมกับอีก 5 ประเทศอาเซียน สร้างกลไกชำระเงินข้ามพรมแดน

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login