หน้าแรกTrade insightการค้าระหว่างประเทศ > เวียดนามริเริ่มเจรจา FTA กับตลาดร่วมอเมริกาใต้ตอนล่าง (MERCOSUR)

เวียดนามริเริ่มเจรจา FTA กับตลาดร่วมอเมริกาใต้ตอนล่าง (MERCOSUR)

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login