หน้าแรกTrade insightการค้าระหว่างประเทศ > เวียดนามผลักดันจังหวัดลองอานเป็นศูนย์กลางการลงทุนแห่งใหม่ในเขตภาคใต้

เวียดนามผลักดันจังหวัดลองอานเป็นศูนย์กลางการลงทุนแห่งใหม่ในเขตภาคใต้

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login