หน้าแรกTrade insightสุกร > เวียดนามนำเข้าเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์จาก 37 ประเทศ

เวียดนามนำเข้าเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์จาก 37 ประเทศ

หน่วยงานการค้าต่างประเทศภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ากล่าวว่า เวียดนามกำลังนำเข้าเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์จากตลาด 37 แห่งทั่วโลก ตามสถิติจากกรมศุลกากรเวียดนามระบุว่า ในเดือนมกราคม 2566 เวียดนามนำเข้าเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์จากต่างประเทศจำนวน 62,440 ตัน (+76.2%) มูลค่า 127.52 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (+72%) เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อินเดียเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29.53 ของการนำเข้าเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ทั้งหมด เวียดนามนำเข้าสินค้าเนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์จากอินเดียมีจำนวน 18,440 ตัน เพิ่มขึ้น   ร้อยละ 184.9 มูลค่ารวม 55.36 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 190.7 ต่อปี

ในเดือนมกราคม 2567 ส่วนใหญ่เวียดนามนำเข้าเนื้อสัตว์แช่เย็นและแช่แข็งเป็นหลัก ซึ่งมีปริมาณและมูลค่าการนำเข้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับปี 2566 นอกจากนี้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567เวียดนามนำเข้าเนื้อหมูแช่เย็นและแช่แข็งจำนวน 5,860 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.2 และมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.5 ราคานำเข้าเฉลี่ยอยู่ที่ 2,221 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน ลดลงร้อยละ 5.6 เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2566

ในเดือนมกราคม 2567 เวียดนามนำเข้าเนื้อหมูแช่เย็นและแช่แข็งจาก 14 ประเทศ โดยนำเข้าจากบราซิลเป็นหลักคิดเป็นร้อยละ 44.63 รัสเซียคิดเป็นร้อยละ 25.29 แคนาดาคิดเป็นร้อยละ 8.36

ตามสถิติจากกรมศุลกากรเวียดนามระบุว่า ในเดือนมกราคม 2567 เวียดนามส่งออกเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ประมาณ 1,870 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3 มูลค่า 9.38 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ของเวียดนามส่งออกไปยัง 18 ประเทศ โดย ฮ่องกง (จีน) เป็นประเทศที่นำเข้ามากที่สุด จำนวน 935 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.4 มูลค่า 5.75 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  อันดับที่ 2 คือจีน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 9.42 ของมูลค่าการส่งออกเนื้อสัตว์ทั้งหมดของเวียดนาม ตามด้วยเบลเยียมร้อยละ 7.69 สิงคโปร์อันดับที่ 4 อยู่ที่ร้อยละ 3.54

(จาก https://en.vietnamplus.vn/)

 

 

ข้อคิดเห็น สคต

ในช่วงที่ผ่านมาปริมาณนำเข้าผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ของเวียดนามเพิ่มขึ้นอย่างมาก เนื่องจากการผลิตในประเทศไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด โดยเฉพาะเนื้อหมูเวียดนามนำเข้าจากสหรัฐอเมริกา อินเดีย รัสเซีย โปแลนด์และแคนาดาเพิ่มขึ้น เนื่องจากเนื้อหมูนำเข้ามีราคาถูกกว่าเนื้อหมูที่ผลิตในประเทศ โดยมีราคาเฉลี่ยเพียง 2.4 เหรียญสหรัฐฯ/กก. ในขณะที่เนื้อหมูที่ผลิตในประเทศมีราคาประมาณ 5 เหรียญสหรัฐฯ/กก ประเภทเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์หลักที่นำเข้าได้แก่ เนื้อสัตว์แช่เย็นหรือแช่แข็ง นอกจากนี้ผู้บริโภคเวียดนามนิยมรับประทานเนื้อหมูนำเข้ามากขึ้น เนื่องจากเชื่อมั่นในคุณภาพและแหล่งที่มาของสินค้า คาดว่า ในปี 2567 การนำเข้าผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์จากต่างประเทศเพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นถึงความต้องการอย่างมากของตลาดเวียดนาม การที่เวียดนามนำเข้าผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพิ่มขึ้น เป็นความเสี่ยงสำหรับอุตสาหกรรมปศุสัตว์ในประเทศและสร้างความกดดันทางการแข่งขันในตลาดผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเกษตรกรที่ลดการผลิตและไม่สามารถแข่งขันด้านราคาในตลาดได้ เนื่องด้วยต้นทุนสูง ซึ่งการที่การผลิตปศุสัตว์ในประเทศมีแนวโน้มลดลงส่งผลต่อการนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารปศุสัตว์จากต่างประเทศ โดยประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกอาหารปศุสัตว์รายใหญ่ของเวียดนามอาจจะได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน

 

 

 

 

อ่านข่าวฉบับเต็ม : เวียดนามนำเข้าเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์จาก 37 ประเทศ

Login