หน้าแรกTrade insightธุรกิจ Logistics > เวียดนามคาดการใช้จ่ายภาคครัวเรือนเติบโตเพิ่มขึ้นในปี 2567

เวียดนามคาดการใช้จ่ายภาคครัวเรือนเติบโตเพิ่มขึ้นในปี 2567

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login