หน้าแรกTrade insightการค้าระหว่างประเทศ > เวียดนามขยายเวลาลดภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) กระตุ้นกำลังซื้อผู้บริโภค

เวียดนามขยายเวลาลดภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) กระตุ้นกำลังซื้อผู้บริโภค

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login