หน้าแรกTrade insightเครื่องดื่ม > เมืองชินโจวส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมรังนก

เมืองชินโจวส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมรังนก

เมืองชินโจวส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมรังนก

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 พิธีทดลองการผลิตของโรงงานแปรรูปรังนกขนาดใหญ่ Paradise Park  จัดขึ้นที่เมืองชินโจว เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง โครงการนี้เป็นร่วมมือระหว่างบริษัท Guangxi Free Trade Zone Qinzhou Port Area Development and Investment Group Co., Ltd, บริษัท Paradise Park และบริษัท Guangxi Qinyan Biotechnology Co., Ltd

โครงการดังกล่าวได้รับเงินทุนมูลค่า 2,100 ล้านหยวน ถือว่าเป็นโรงงานแปรรูปรังนกที่ใหญ่ที่สุดและมีมูลค่าการลงทุนมากสุดในสาขาอุตสาหกรรมรังนกของโลก การดำเนินงานจะประยุกต์ใช้เครื่องระบบโดยอัตโนมัติทั้งกระบวนการ ห้องปฏิบัติการที่ไม่ต้องมีพนักงาน การผลิตอัจฉริยะ สามารถรองรับการแปรรูปรังนกบริสุทธิ์ที่นำเข้าเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของทั้งประเทศจีน

โครงการโรงงานรังนกขนาดใหญ่ Paradise Park ตั้งอยู่ อาคารหมายเลข 3 ของ สวนอุตสาหกรรมแปรรูปรังนกที่นิคมอุตสาหกรรมชินโจว จีน-มาเลเซีย  โดยดำเนินงานแปรรูปรังนกขน เป็นรังนกบริสุทธิ์ หรือผลิตภัณฑ์รังนกพร้อมรับประทานเป็นหลัก รวมถึงจะขยายรูปแบบการแปรรูปรังนกเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพิ่มขึ้น เช่น เครื่องดื่มรังนก mask รังนก และเครื่องสำอางรังนก

อุตสาหกรรมรังนกเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่สำคัญของเมืองชินโจว โดยเมืองชินโจวมีการสร้างศูนย์อุตสาหกรรมแปรรูปรังนกที่นิคมอุตสาหกรรมชินโจว จีน-มาเลเซีย ที่เน้นการแปรรูปรังนกขนและรังนกบริสุทธิ์เป็นหลัก ซึ่งสวนอุตสาหกรรมแปรรูปนี้มีพื้นที่ประมาณ 33.6 ไร่ เงินทุนก่อสร้างประมาณ 690 ล้านหยวน ถือว่าเป็นแพลตฟอร์มแบบบูรณาการของอุตสาหกรรมรังนกแห่งแรกของจีน ที่ประกอบด้วยการนำเข้ารังนกขน การค้าขาย การตรวจสอบ การแปรรูปมาตรฐาน การวิจัยด้านนวัตกรรม เป็นต้น

หน่วยงานทางการของเมืองชินโจวออกนโยบายพิเศษ เพื่อสนับสนุนบริษัทรังนกที่มาจัดตั้งธุรกิจในนิคมฯ นอกจากนั้นยังได้มีการสร้างแพลตฟอร์มค้าขายแบบควบวงจรที่รวมบริการ E-commerce การชำระเงินข้ามพรมแดน ห่วงโซ่อุปทาน และระบบ QR code เพื่อตรวจสอบย้อนกลับ (Trace source code) อีกทั้งยังจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อดึงดูดบริษัทรังนกในต่างประเทศเข้ามาจัดตั้งธุรกิจที่ศูนย์อุตสาหกรรมแปรรูปรังนกประจำที่นิคมฯ

ปัจจุบัน บริษัทรังนกที่ได้ลงนามในการจัดตั้งโรงงานแปรรูปที่นิคมฯ มีจำนวน 12 ราย มูลค่าเงินทุนประมาณ 400 ล้านหยวน ในจำนวนบริษัทดังกล่าวมีจำนวน 9 ราย ได้รับอนุญาตแปรรูปรังนกขนที่นำเข้าจากสำนักศุลกากรจีนกลางแล้ว รังนกขนนำเข้าจากประเทศมาเลเซีย เริ่มตั้งแต่รังนกขนของมาเลเซียได้รับอนุญาตนำเข้าสู่ประเทศจีนอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562 จนถึงเดือนเมษายนของปี 2566 มูลค่านำเข้ารังนกมาเลเซียของเมืองชินโจวอยู่ที่ 451 ล้านหยวน มูลค่าการแปรรูปรังนกอยู่ที่ 213 ล้านหยวน

ความเห็นสคต. จีนอนุญาตนำเข้ารังนกจาก 4 ประเทศ ได้แก่ อินโดนิเซีย มาเลเซีย ไทย และเวียดนาม ส่วนรังนกขนนำเข้าได้จากมาเลเซียเท่านั้น รังนกที่สามารถนำเข้าจากประเทศที่เหลือคือรังนกบริสุทธิ์

– อินโดนิเซียได้รับอนุญาตนำเข้าตั้งแต่ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557

– มาเลเซียได้รับอนุญาตนำเข้าตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน 2562

– ไทยได้รับอนุญาตนำเข้าตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2560

– เวียดนามได้รับอนุญาตนำเข้าตั้งแต่ 14 พฤศจิกายน 2565

ปัจจุบัน โรงงานรังนกที่ได้ขึ้นทะเบียนกับศุลกากรแห่งชาติจีนแล้วจำนวน 79 ราย ประกอบด้วยอินโดนีเซีย 35 ราย มาเลเซีย 41 ราย ไทย 3 ราย ได้แก่ Siam South Sea Bird’s Nest Co.,Ltd.  / Siam International Bird Nest Co.,Ltd. / POWER STAR ENTERPRISE CO., LTD.

ช่วง 4 เดือนแรกของปี 2566 จีนนำเข้ารังนกมีปริมาณ 191 ตัน มูลค่า 1,639 ล้านหยวน ประกอบด้วยจากอินโดนีเซีย 1,116.9 ล้านหยวน มาเลเซีย 519.7 ล้านหยวน ไทย 2.6 ล้านหยวน ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่า รังนกไทยยังมีโอกาสเติบโตสูง อย่างไรก็ดี ชาวจีนให้ความสำคัญกับการรักษาสุขภาพมากขึ้นโดยเฉพาะหลังผ่านช่วงการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ทำให้“ผลิตภัณฑ์รังนกสำเร็จรูป” ได้รับความนิยมในตลาดผู้บริโภคชาวจีนมากขึ้น ดังนั้น “ผลิตภัณฑ์รังนกสำเร็จรูป”อาจจะเป็นโอกาสของการส่งออกรังนกของไทย จากการต่อยอดผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้ารังนกไทย และเป็นทางเลือกที่ดีในการแข่งขันในตลาดจีน รวมทั้ง นักธุรกิจไทยสามารถพิจารณาการเข้ามาจัดตั้งธุรกิจใน “สวนอุตสาหกรรมแปรรูปรังนก” ที่เมืองชินโจว เพื่อใช้สิทธิพิเศษของนิคมฯ เพื่อขยายธุรกิจรังนกไทยในการเข้าสู่ตลาดจีน สำหรับบริษัทที่มาใช้บริการจะมีสิทธ์ประโยชน์ 4 ประการดังนี้

– ความสะดวกด้านโลจิสติกส์ โดยสวนอุตสาหกรรมแปรรูปรังนกตั้งอยู่แถบท่าเรือชินโจว

– ความสะดวกด้านการเงิน  เช่น การลดภาษี การให้เงินอุดหนุน การให้เงินรางวัล ค่าเช่าพื้นที่

– ความสะดวกด้านบริการ ในนิคมมีศูนย์ให้บริการด้านอุตสาหกรรมให้กับบริษัท เช่น บริการช่วยขึ้นทะเบียน การก่อตั้งโรงงาน และการผลิต เป็นต้น

– ความสะดวกด้านการค้า ในนิคมมีศูนย์บริการด้านการค้าให้บริษัท RCEP และศูนย์บริการด้านกฎหมาย ในการผลักดันการค้าระหว่างประเทศ รวมถึงจัดงานแสดงสินค้าเป็นประจำ ช่วยส่งเสริมการประชาสัมพันธ์สินค้า

ทั้งนี้ หากสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งโรงงาน/บริษัท ในนิคมอุตสาหกรรมแปรรูปรังนกฯ สามารถติดต่อกับสคต.หนานหนิงผ่านทาง E-mail ได้                     ( thaitcnanning@ditp.go.th )

 

แหล่งที่มา:  https://m.loupan.com/qinzhou/news/202105/4668250/ ttps://mp.weixin.qq.com/s/MDHS9Vp4eUfWiCmkPCVJhA https://mp.weixin.qq.com/s/vC5XzD7RUFEd68PzEiVQSQ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองหนานหนิง

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login