หน้าแรกTrade insightธุรกิจ Logistics > เมืองกุ้ยหลินฟื้นฟูเที่ยวบินผู้โดยสารระหว่างประเทศ

เมืองกุ้ยหลินฟื้นฟูเที่ยวบินผู้โดยสารระหว่างประเทศ

เมืองกุ้ยหลินฟื้นฟูเที่ยวบินผู้โดยสารระหว่างประเทศ

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 เที่ยวบิน AK156 และ AK157 ระหว่างเมืองกัวลาลัมเปอร์ของประเทศมาเลเซียกับเมืองกุ้ยหลินของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ที่ขนส่งผู้โดยสาร 106 คนได้เข้าสู่ประเทศจีนเป็นที่เรียบร้อย เป็นสัญลักษณ์สนามบินนานาชาติเหลี่ยงเจียงเมืองกุ้ยหลินได้ฟื้นฟูบริการขนส่งผู้โดยสารระหว่างประเทศอย่างเป็นทางการ

เที่ยวบินนี้นับว่าเป็นเที่ยวบินเที่ยวแรกของสนามบินนานาชาติเหลี่ยงเจียงเมืองกุ้ยหลินในการฟื้นฟูบริการเที่ยวบินระหว่างประเทศ หลังจากหยุดบริการชั่วคราวเป็นเวลา 3 ปีจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19 การฟื้นฟูเที่ยวบินดังกล่าวจะนำผลประโยชน์ให้กับสนามบินนานาชาติเหลี่ยงเจียงเมืองกุ้ยหลินในการผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า และการท่องเที่ยวของเมืองกุ้ยหลิน

สนามบินนานาชาติเหลี่ยงเจียงเมืองกุ้ยหลิน เป็นประตูสำคัญของการพัฒนาการค้าต่างประเทศของเมืองกุ้ยหลิน รวมถึงเป็นประตูสำคัญในการสร้างเมืองกุ้ยหลินเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก โดยเปิดบริการตั้งแต่ปี 2524 เป็นสนามบินแห่งเดียวที่เป็นด่านดำเนินนโยบาย “วีซ่าข้ามประเทศฟรี 6 วัน” ให้กับทัวร์ท่องเที่ยวจากประเทศกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศของทั้งประเทศจีน เมื่อปี 2562 สนามบินฯ กุ้ยหลินมีนักท่องเที่ยวเข้าออกประเทศจำนวน 380,000 คน มีเครื่องบินระหว่างประเทศที่ให้บริการ 3,346 ลำ สินค้าที่ขนส่ง 1,074.33 ตัน

สำหรับเที่ยวบิน AK156 และ AK157 ระหว่างเมืองกัวลาลัมเปอร์กับเมืองกุ้ยหลินดังกล่าว ให้บริการตามเวลาดังนี้ ช่วงวันที่ 18 กรกฎาคม – 2 กันยายน 2566 สัปดาห์ละ 3 เที่ยวทุกวันอังคาร วันพฤหัสบดี และวันเสาร์ ช่วงวันที่ 4 กันยายน – 28 ตุลาคม 2566 สัปดาห์ละ 4 เที่ยวทุกวันจันทร์ วันองคาร วันพฤหัสบดี และวันเสาร์

ความเห็นสคต. สคต.หนานหนิงได้ติดต่อและประสานข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของสนามบินฯ กุ้ยหลิน พบว่า เที่ยวบินสำหรับผู้โดยสารสามารถรับขนส่งสินค้าพร้อมกันได้ เพียงแต่ขณะนี้ยังไม่ได้ฟื้นฟูเที่ยวบินขนส่งสินค้าโดยเฉพาะ สำหรับการฟื้นฟูเที่ยวบินระหว่างเมืองกุ้ยหลินกับประเทศไทยกำลังอยู่ช่วงเจรจากราคากับสายการบินต่างๆ และมีแนวโน้มอาจจะเปิดในเดือนสิงหาคม

สนามบินฯ กุ้ยหลินเป็นหนึ่งในสนามบินที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าสินค้าผลไม้ของเขตฯ กว่างซีจ้วง รวมถึงสามารถนำเข้าผลไม้ไทยด้วย อีกสนามบินคือสนามบินนานาชาติอู๋ซวีเมืองหนานหนิง ดังนั้น หากมีการเปิดเที่ยวบินระหว่างประเทศของเมืองกุ้ยหลินกับประเทศไทยแล้ว จะเป็นทางเลือกอีกทางของผู้ประกอบการไทยในการส่งออกผลไม้ไทยเข้าสู่ตลาดจีน

นอกจากนี้ จากการฟื้นฟูเที่ยวบินของเมืองกุ้ยหลิน จะสะท้อนให้เห็นว่า ปัจจุบัน การฟื้นฟูเศรษฐกิจเขตฯ กว่างซีจ้วง เริ่มกลับสู่ภาวะปกติ  ล่าสุด เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 สายการบิน China Southern Airlines ฟื้นฟูเที่ยวบินผู้โดยสารและขนส่งสินค้าระหว่างกรุงเทพฯ กับ เมืองหนานหนิง โดยมีข้อมูลรายละเอียด ดังนี้

ช่วงวันที่ 10 – 31 กรกฎาคม 2566 มีเที่ยวบิน หนานหนิง – ดอนเมือง สัปดาห์ละ 4 เที่ยวทุกวันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์ และวันอาทิตย์

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไปมี เที่ยวบิน หนานหนิง – สุวรรณภูมิ สัปดาห์ละ 4 เที่ยวทุกวันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์ และวันอาทิตย์

สคต. หนานหนิง มีความเห็นว่า เมื่อการเดินทางระหว่างประเทศกลับสู่ภาวะปกติ ก่อนการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เป็นสัญญานที่ดีของการฟื้นฟูทางด้านเศรษฐกิจ การค้า และการท่องเที่ยว ของประเทศจีน ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลจีน พยายามกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจในประเทศ

 https://mp.weixin.qq.com/s/YwfA6QHOT_5QREsLxCWt6w

http://www.gx.chinanews.com.cn/mt/2023-07-12/detail-ihcrenwx0584252.shtml

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

บทความที่เกี่ยวข้อง

Login