หน้าแรกTrade insight > เมียนมาเปิดห้องแล็บใหม่ QC ยกระดับการการผลิตสินค้าเกษตร

เมียนมาเปิดห้องแล็บใหม่ QC ยกระดับการการผลิตสินค้าเกษตร

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ในโอกาสครบรอบ 77 ปี วัน Union Day เมียนมาได้เปิดห้องแล็บใหม่ตรวจสอบคุณภาพ (QC : Quality Control) สินค้าเกษตร ซึ่งจะช่วยยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร (GAP :  Good Agricultural Practice) และมาตรฐานส่งออก เป็นอีกหนึ่งก้าวที่แสดงว่า เมียนมาให้ความสำคัญกับการเกษตรรองรับการบริโภคการค้าในประเทศและการส่งออก

********************************************

ที่มา: Global New Light of Myanmar

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

อ่านข่าวฉบับเต็ม : เมียนมาเปิดห้องแล็บใหม่ QC ยกระดับการการผลิตสินค้าเกษตร

Login