หน้าแรกTrade insightการค้าระหว่างประเทศ > เมียนมาอนุญาตนำเข้ายาจากต่างประเทศ ถึงแม้อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศจะสูงขึ้น

เมียนมาอนุญาตนำเข้ายาจากต่างประเทศ ถึงแม้อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศจะสูงขึ้น

ราคายาในเมียนมาเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า เนื่องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ทั้งนี้ การนำเข้ายาและเวชภัณฑ์จากต่างประเทศต้องใช้เงินเหรียญสหรัฐฯ ในการนำเข้า ราคายาจึงผันผวนตามอัตราแลกเปลี่ยน ทำให้ต้องปรับราคาขายตามความผันผวนของค่าเงินและส่งผลให้ยาบางชนิดไม่มีขายตามท้องตลาด และราคาเพิ่มเป็นสองเท่าจากต้นทุนสินค้าที่เพิ่มขึ้น โดยประมาณร้อยละ 80 ของยาที่ใช้ในประเทศเมียนมานั้นนำเข้าจากต่างประเทศ และต้นทุนบางส่วนเพิ่มขึ้นสองเท่าเมื่อเทียบกับปี 2565 นอกจากนี้ ราคายาที่ปรับสูงขึ้นแล้วอาจจะไม่ลดลงในอนาคต โดยเฉพาะราคายาสำหรับโรคหัวใจและโรคเรื้อรังกลายเป็นยาที่แพงมากจนไม่สามารถซื้อมาจำหน่ายได้

ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 31 ตุลาคม 2566 มีการนำเข้ายารวมกว่า 2,000 ตัน มูลค่า 28.242 ล้านเหรียญสหรัฐ จาก 26 ประเทศ โดยราคายาที่เพิ่มขึ้นมาเรื่อย ๆ เป็นสองเท่านั้น เนื่องมาจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แม้ว่าหน่วยงานเมียนมาที่เกี่ยวข้องจะอนุญาตให้นำเข้ายาจากต่างประเทศก็ตาม

********************************************

 Global New Light of Myanmar

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login