หน้าแรกTrade insight > เมียนมายกเว้นภาษีศุลกากรให้กับสินค้าที่เกี่ยวข้องกับพลังงานแสงอาทิตย์

เมียนมายกเว้นภาษีศุลกากรให้กับสินค้าที่เกี่ยวข้องกับพลังงานแสงอาทิตย์

กระทรวงการวางแผนและการคลังแห่งเมียนมายกเว้นภาษีศุลกากรสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประเทศมีพลังงานเพียงพอ โดยอ้างอิงจากมาตรา 7 (A) ของกฎหมายภาษีศุลกากร ตามประกาศลงวันที่ 20 เมษายน 2566

สินค้าที่ได้รับการยกเว้น คือ แผงโซลาร์เซลล์ ตัวควบคุมประจุพลังงานแสงอาทิตย์ อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์  อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ในครัวเรือนสำหรับการติดตั้งบนหลังคาและบนพื้นดิน ระบบการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับในน้ำ ตัวควบคุมพลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่ การประกาศครั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 Yangon Electricity Supply Corporation (YESC) ประกาศว่า มีความประสงค์ที่จะรับซื้อพลังงานส่วนเกินจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็กของเอกชน การประกาศดังกล่าวระบุว่า รัฐบาลจะซื้อพลังงานส่วนเกินจากศูนย์การค้า โรงแรม ครัวเรือน โรงงาน และโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมและบนที่ดินส่วนบุคคล ที่ตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็ก หากพลังงานส่วนเกินเชื่อมโยงกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าย่างกุ้ง จะมีการเสนอซื้อ 85 จ๊าตต่อ 100 KW ถึง 1 MGW และ 80 จ๊าตต่อ 1 MGW ถึง 10 MGW

นอกจากนี้ YESC ระบุว่า แนวทางทางเทคนิคและข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมโยงกับระบบเครือข่ายไฟฟ้าของ YESC จะประกาศให้ทราบเพิ่มเติมต่อไป

********************************************

 Global New Light of Myanmar

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง

วันที่ 27 เมษายน 2566

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login