หน้าแรกTrade insightเกษตรอื่นๆ > เมียนมาประชุมคณะกรรมการเรื่องอำนวยความสะดวกทางการค้า

เมียนมาประชุมคณะกรรมการเรื่องอำนวยความสะดวกทางการค้า

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการกลางเรื่องอำนวยความสะดวกทางการค้า ได้จัดการประชุม ครั้งที่ 1/2567 ณ กรุงเนปีดอ โดยมีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน โดยมีสาระสำคัญการประชุม ดังนี้

คณะกรรมการกลางฯ ให้ความสำคัญในการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิง เนื่องจากเป็นสิ่งจำเป็นทั้งภาคขนส่ง ภาคพลังงาน ภาคธุรกิจและประชาชน คณะกรรมการกลางฯ จึงกำกับดูแลราคาน้ำมันเชื้อเพลิงให้เหมาะสมและอนุญาตให้นำเข้าได้มากขึ้น รวมทั้งตรวจสอบบริษัทรายใหม่ที่จะนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างเป็นระบบด้วย โดยในเดือนธันวาคม 2566 ได้จับกุมการลักลอบนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงผิดกฎหมายรวม 65 ครั้ง เดือนมกราคม 2567 จับกุมรวม 14 ครั้ง รวมปริมาณเกือบ 400 ตัน มูลค่า กว่า 900 ล้านจ๊าต นอกจากนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พัฒนา Application แสดงข้อมูลน้ำมันเชื้อเพลิงและราคาในปั๊มน้ำมันที่อยู่ภายใน 30 ไมล์ เพื่อให้ทุกคนรับทราบข้อมูลได้สะดวก ซึ่งอยู่ระหว่างนำร่องกับปั๊มน้ำมัน 107 แห่ง ณ กรุงเนปีดอ

สำหรับการอำนวยความสะดวกทางการค้า มีสัญญาณการผ่อนคลายกฎระเบียบและมาตรการต่างๆ    ดีขึ้นตามลำดับ เช่น ผ่อนคลายมาตรการอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้นเป็น 65:35 (สัดส่วนอัตราแลกเปลี่ยนทางการลดลงเหลือร้อยละ 35 จากเดิมร้อยละ 50) รวมทั้งมีบางสินค้าเฉพาะ เช่น มาตรการจับคู่การส่งออกสินค้าเกษตรจากเมียนมา ได้แก่ ข้าว ข้าวหัก ข้าวโพด และถั่ว จับคู่กับการนำเข้าสินค้าที่เมียนมาต้องการ ได้แก่ น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันพืช เป็นต้น ซึ่งการจับคู่ดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ประกอบการส่งออกสินค้าจากเมียนมาได้สิทธิประโยชน์ด้านอัตราแลกเปลี่ยน (เหลืออัตราแลกเปลี่ยนทางการเพียงร้อยละ 10 จากร้อยละ 35 สำหรับการส่งออกสินค้าทั่วไป)

 

********************************************

ที่มา: Global New Light of Myanmar

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

อ่านข่าวฉบับเต็ม : เมียนมาประชุมคณะกรรมการเรื่องอำนวยความสะดวกทางการค้า

Login