หน้าแรกTrade insightการค้าระหว่างประเทศ > เมียนมาบังคับจดทะเบียนธุรกิจออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566

เมียนมาบังคับจดทะเบียนธุรกิจออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566

กรมการค้า กระทรวงพาณิชย์เมียนมา ระบุว่า ธุรกิจขายของออนไลน์ได้รับการยอมรับว่าเป็นธุรกิจบริการที่สำคัญและเจ้าของธุรกิจออนไลน์จะต้องจดทะเบียนธุรกิจเริ่มตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566 โดยกรมการค้าได้แนะนำระบบการจดทะเบียนผ่านออนไลน์ ในงานแคมเปญสร้างความตระหนักรู้ที่จัดขึ้นที่หอการค้าและอุตสาหกรรมภาคมัณฑะเลย์ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2566

กระทรวงพาณิชย์เมียนมาออกคำสั่ง เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ระบุว่า ธุรกิจออนไลน์เป็นบริการที่จำเป็น ภายใต้หมวดย่อย (c) ของมาตรา 4 ของกฎหมายว่าด้วยการจัดหาและบริการที่จำเป็น

เจ้าหน้าที่กรมการค้ากล่าวว่า “เจ้าของธุรกิจออนไลน์สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป ผู้ที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2566 ถึง สิ้นเดือนธันวาคม 2566 จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน หากพบว่าผู้ใดดำเนินธุรกิจออนไลน์โดยไม่ได้ลงทะเบียน บุคคลเหล่านั้นจะถูกดำเนินคดีโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567”

ผู้สมัครจะต้องส่งชื่อธุรกิจ โลโก้ หนังสือรับรองของเขตหรือย่านและสถานีตำรวจที่เกี่ยวข้อง พร้อมชำระ 4,000 จ๊าตสำหรับแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์

ร้านขายออนไลน์ทั้งหมดจะต้องลงทะเบียน ไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่ผลิตเองหรือซื้อมาขายไป

********************************************

ที่มา: Global New Light of Myanmar

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง

วันที่ 5 ตุลาคม 2566

Login