หน้าแรกTrade insightเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า > เมียนมาตั้งเป้าส่งเสริมธุรกิจ MSME ให้มีความมั่นคงเป็นระยะยาว เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของรัฐ

เมียนมาตั้งเป้าส่งเสริมธุรกิจ MSME ให้มีความมั่นคงเป็นระยะยาว เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของรัฐ

ที่มา: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Login