หน้าแรกTrade insight > เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 2) (สคต.มิลาน)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 2) (สคต.มิลาน)

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login