หน้าแรกTrade insightการค้าระหว่างประเทศ > เปิดตัวธนาคารชำระเงินหยวนแห่งแรกใน สปป.ลาว

เปิดตัวธนาคารชำระเงินหยวนแห่งแรกใน สปป.ลาว

วันที่ 23 ตุลาคม 2566 ผ่านมา ได้มีพิธีเปิดตัวธนาคารชำระเงินหยวน แห่งแรกใน สปป.ลาว ธนาคาร ICBC สาขานครหลวงเวียงจันทน์ เป็นทางการ ให้เกียรติเข้าร่วมโดยนายสอนไชย สีพันดอน นายกรัฐมนตรี สปป.ลาว นายบุญเหลือ สินไชยวอระวง ผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาว นายหว่างซ่าง อุปทูตสถานทูตจีน ประจำสปป.ลาว และนายจ่าง เหวยหวู รองผู้อำนวยการใหญ่ธนาคารอุตสาหกรรมและการค้าจีน จำกัด นายลีปิน อธิบดีกรมเศรษฐกิจมหาภาคธนาคารประชาชนจีน เข้าร่วมผ่านทางออนไลน์

 

นายจ่าง เหวยหวู กล่าวว่า การก่อตั้งธนาคารชำระเงินหยวน เป็นนิมิตหมายอันดีในการร่วมมือด้านการเงินของทั้งสองประเทศ ซึ่งจะกลายเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่การค้าของสองประเทศในการชำระโดยสกุลเงินท้องถิ่น ช่วยผลักดันการแลกเปลี่ยนทางเทคนิคและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่าเดิม ส่งเสริมความร่วมมือด้านการเงินระหว่างสถาบันการเงินของทั้งสองประเทศ เช่น การระดมทุน การออกพันธะบัตร การกู้ยืม และการดำเนินธุรกรรมในตลาดเงินและด้านอื่นๆ เพื่อบรรลุตามเป้าหมาย

 

ธนาคาร ICBC สาขานครหลวงเวียงจันทน์ ก่อตั้งเมื่อปี 2011 เป็นธนาคารธุรกิจจีนแห่งแรกที่เข้ามาก่อตั้งในสปป.ลาว และได้กลายเป็นธนาคารที่สำคัญในด้านการค้าระหว่างสองประเทศ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 ธนาคารประชาชนจีนได้แต่งตั้งให้ ธนาคาร ICBC สาขานครหลวงเวียงจันทน์ เป็นธนาคารที่ชำระเงินหยวนแห่งสปป.ลาว ทั้งนี้ ในวันดังกล่าวยังมีธนาคารพาณิชย์ ทั้ง 7 แห่ง อาทิ ธนาคารการค้าต่างประเทศลาว มหาชน ธนาคารพัฒนาลาว ธนาคารร่วมพัฒนา ธนาคารร่วมธุรกิจลาว-เวียดนาม ธนาคารพงสะหวัน ธนาคารลาว-จีน และธนาคารบีไอซี ได้ร่วมลงนามสัญญาว่าด้วยการชำระกับธนาคาร ICBC สาขานครหลวงเวียงจันทน์ ซึ่งเป็นกลุ่มธนาคารชุดแรกของธนาคารชำระเงินหยวน ประจำสปป.ลาว

 

ปัจจุบัน ธนาคาร ICBC รับหน้าที่เป็นะนาคารชำระเงินหยวนใน 11 ประเทศ การบริการประกอบด้วย การชำระ การโอนเงิน การปล่อยกู้ การค้ำประกัน การซื้อ-ขาย เงินตราต่างประเทศ การซื้อ-ขายตราสารอนุพันธ์ และอื่นๆ ซึ่งการทำธุรกรรมเงินหยวนระหว่างประเทศ และธุรกรรมเงินหยวนนอกประเทศจีน ของกลุ่มธนาคาร ICBC มีมูลค่าถึง 100 ล้านล้านหยวนต่อปี

ที่มา หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจ-สังคม

 

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เวียงจันทน์ สปป.ลาว

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login