หน้าแรกTrade insightสุกร > เนื้อและไส้กรอกจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ กำลังบุกตลาดเยอรมนี

เนื้อและไส้กรอกจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ กำลังบุกตลาดเยอรมนี

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/822608/822608.pdf&title=822608&cate=414&d=0

Login