หน้าแรกTrade insightอุตสาหกรรมอื่นๆ > เทศกาล Back-to-School ปีนี้การจับจ่ายไม่คึกคักเหมือนปีก่อน

เทศกาล Back-to-School ปีนี้การจับจ่ายไม่คึกคักเหมือนปีก่อน

หนึ่งในเทศกาลในแต่ละปีที่ชาวแคนาดามีการจับจ่ายมูลค่าสูง ได้แก่ เทศกาล Back-to-School ที่ผู้ปกครองจะจับจ่ายไปกับสินค้าและอุปกรณ์ให้กับลูกหลานเตรียมพร้อมเปิดเทอม โดยโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในแคนาดาจะเปิดเทอมใหม่ ในช่วงต้นเดือนกันยายนของแต่ละปี ในปีนี้ รูปแบบพฤติกรรมการจับจ่ายของผู้ปกครองส่วนใหญ่เริ่มกลับมาจับจ่ายภายในห้างมากขึ้น มากกว่าการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ โดยจะใช้จ่ายไปกับสินค้าตั้งแต่อุปกรณ์การเรียน เครื่องเขียน เสื้อผ้า เป้สะพายหลัง กล่องอาหารกลางวัน กระติกน้ำ รวมถึงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนระดับชั้นอุดมศึกษา ปัจจุบันห้างค้าปลีกในแคนาดาได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นการจับจ่าย แต่ในปีนี้ ด้วยผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อและค่าครองชีพที่ปรับสูงขึ้น ส่งผลให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกซื้อสินค้าเท่าที่จำเป็นมากเท่านั้น รวมถึงลดการจับจ่ายไปกับสินค้า Back-to-School

จากผลการสำรวจโดยหน่วยงาน Retail Council of Canada พบว่าร้อยละ 73.6 ของผู้บริโภคมีแผนที่จะจับจ่ายมากกว่า 50 เหรียญแคนาดา (1,300 บาท) ในปี 2566 ลดลงจากร้อยละ 77 เมื่อเทียบกับปีก่อน นอกจากนี้ สินค้าที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่จับจ่ายในปีก่อน (ปี 2565) จะเน้นจับจ่ายไปกับกลุ่มสินค้าเสื้อผ้า รองเท้าเครื่องใช้ไฟฟ้า ขณะที่ปีนี้ผู้บริโภคจะเน้นจับจ่ายไปกับสินค้าอุปกรณ์เครื่องเขียน หลีกเลี่ยงจับจ่ายกับสินค้าที่มีราคาสูง เป็นไปตามสภาพเศรษฐกิจที่เริ่มชะลอตัว ถึงแม้ว่าประชาชนยังคงจับจ่ายแต่ก็เป็นปริมาณและมูลค่าที่ลดลงและระมัดระวังการจับจ่ายมากขึ้น

จากผลการสำรวจยังพบอีกว่าร้อยละ 81 เลือกที่จะไปซื้อสินค้าที่ห้างค้าปลีกเพื่อสามารถทดลองจับต้องสินค้ามากกว่าจะสั่งซื้อออนไลน์ โดยเพิ่มจากร้อยละ 41 ในปีก่อน ซึ่งสะท้อนถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนกลับไปเหมือนสภาพก่อนโควิด นิยมไปเดินช็อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าภายในห้างมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ผลการสำรวจพบว่าร้อยละ 57 ของผู้บริโภคมีแผนที่จะประหยัด และจับจ่ายสินค้าในช่วง Back-To-School น้อยกว่าปีก่อน โดยจะมองหาสินค้าที่จัดโปรโมชั่นลดราคาเท่านั้น

ด้วยผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ทำให้กำลังซื้อของผู้บริโภคลดลง สินค้าเสื้อผ้าเด็กในปีนี้มีราคาลดลงเฉลี่ยร้อยละ 5.4 เนื่องจากการแข่งขันที่สูงในห้างค้าปลีกที่มีการตัดราคาเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งตลาด สวนทางกับกระแสเงินเฟ้อหรือพฤติกรรมคนส่วนใหญ่ที่ลดความถี่ในการซื้อสินค้าเสื้อผ้าเหมือนแต่ก่อน อย่างไรก็ตาม ราคาสินค้ารองเท้าเด็กเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 6 ในปีนี้ ในขณะที่ สินค้าอุปกรณ์เครื่องเขียนตั้งแต่สมุด หนังสือ ดินสอ ดินสอสี ปากกาหมึกแห้ง ฯลฯ มีราคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 โดยสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สินค้า WFH (Work From Home) ที่เป็นสินค้ายอดนิยมและมียอดจำหน่ายสูงในช่วงปีก่อน (นับตั้งแต่ช่วงโควิด) ได้เริ่มส่งสัญญาณการถดถอยของยอดจำหน่ายและราคาสินค้าเริ่มปรับลดลง ตามสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน      

ความเห็นของ สคต.         

นักวิเคราะห์ในแคนาดาจับตาตัวเลขการจับจ่ายของผู้บรโภค (Consumer Spending) ในช่วงเทศกาล Back-To-School ที่ครอบครัวชาวแคนาดาส่วนใหญ่จะจับจ่ายไปสินค้าเพื่อเตรียมตัวให้ลูกหลานกลับเข้าสู่โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย โดยแต่ละปีการจับจ่ายในเทศกาล Back-To-School จะมีมูลค่าสูงรองจากเทศกาลคริสต์มาสหรือวันขอบคุณพระเจ้า (Thank Giving Day) แต่ด้วยผลกระทบทางเศรษฐกิจ ภาวะเงินเฟ้อ ค่าครองชีพ ราคาสินค้าที่ปรับสูงขึ้น ทำให้ผู้บริโภคระมัดระวังการจับจ่ายมากขึ้น โดยจะเลือกซื้อสินค้าที่จำเป็น (Essential Goods) เท่านั้น หลีกเลี่ยงสินค้าที่มีราคาสูง อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Tablet โดยสภาวะดังกล่าวสะท้อนสภาพเศรษฐกิจที่เริ่มมีสัญญาณการชะลอตัว โดยนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มองว่าแคนาดาอาจสามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงการถดถอยทางเศรษฐกิจในปีนี้ได้ แต่กำลังซื้อของคนส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในระดับที่อ่อนแอ และความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจในอนาคตเริ่มลดลง ระมัดระวังและไม่กล้าจับจ่ายคึกคักเหมือนกับปีก่อ

โปรดติดตามความเคลื่อนไหวในการค้าระหว่างประเทศผ่าน ช่องทางต่างๆ ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ www.ditp.go.th และ www.thaitrade.com หรือโทรปรึกษาเรื่องการค้าระหว่างประเทศที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โทร. ๑๑๖๙ (หากโทรจากต่างประเทศ โปรดติดต่อที่ โทร. +๖๖ ๒๗๙๒ ๖๙๐๐)

ที่มา :

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโทรอนโต ประเทศแคนาดา

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login