หน้าแรกTrade insightไก่ > เดินหน้าขยายตลาดการส่งออกไก่และอาหารแปรรูปเนื้อสัตว์ปีกจากไทย ไปตลาดจีน ซาอุดีอาระเบีย

เดินหน้าขยายตลาดการส่งออกไก่และอาหารแปรรูปเนื้อสัตว์ปีกจากไทย ไปตลาดจีน ซาอุดีอาระเบีย

นางอารดา เฟื่องทอง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวถึงแนวโน้มการส่งออกไก่แช่แข็งของไทย หลังจากสาธารณรัฐประชาชนจีนยกเลิกการระงับคุณสมบัติส่งออกของบริษัทผู้ผลิตและแปรรูปเนื้อสัตว์ปีกจากไทย ว่า นับเป็นความสำเร็จที่ได้สามารถกลับมาส่งออกไก่ได้อีกครั้ง ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในความพยายามปฏิบัติการตามมาตรการ ZERO COVID ตลอด 2 ปีที่ผ่านมาของจีน ส่งผลให้ปัจจุบันมี 9 บริษัทผู้ผลิตและแปรรูปเนื้อสัตว์ปีกจากไทย จากทั้งหมด 22 บริษัทกลับมาส่งออกไก่ไปยังจีนได้ เชื่อว่ามูลค่าการส่งออกจะขยายตัวดีขึ้นหลังจากมีอัตราลดลงในปี 2564 ทั้งนี้ จีนเป็นตลาดสำคัญในการส่งออกไก่ของไทยอยู่ในอันดับที่ 5 หรือคิดเป็นร้อยละ 5.2 จากสัดส่วนการส่งออกไก่ทั้งหมดของไทย พร้อมขอให้ผู้ประกอบการของไทยปรับตัวให้เท่าทันกับกฎระเบียบของแต่ละประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปที่สำคัญต้องรักษารักษาระดับคุณภาพสินค้าให้ดียิ่งขึ้น

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวด้วยว่าจากกฎระเบียบในการส่งออกที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ไทยต้องหาตลาดการส่งออกไก่ไปยังกลุ่มตลาดใหม่ไปยังซาอุดีอาระเบีย พร้อมตั้งเป้าหมายในปี 2566 ไทยจะสามารถส่งออกไก่ไปยังซาอุดีอาระเบียได้กว่า 60,000 ตัน ช่วยขยายอุตสาหกรรมไก่ไปยังกลุ่มประเทศตะวันออกกลางได้เพิ่มขึ้นและช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้กระทรวงพาณิชย์จะนำคณะผู้ประกอบการเดินทางไปเจรจาการค้ากับประเทศซาอุดีอาระเบียอีกช่องทางหนึ่ง รวมถึงการส่งออกไปยังกลุ่มตลาดเอเชีย ในประเทศญี่ปุ่นที่ไทยส่งออกไก่มากเป็นอันดับ 1 ในปีนี้กลับมาเป็นบวกได้อีกครั้ง

สำหรับภาพรวมการส่งออกสินค้าเกษตรของไทย ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2565 ขยายตัวถึงร้อยละ 12.7 คิดเป็นมูลค่าการส่งออกถึง 149,000 ล้านบาท ทั้งสิ้นค้าเกษตร ข้าว ยางพารา รวมถึงสินค้าอุตสาหกรรม สิ่งทอ อัญมณีเครื่องประดับ ขยายตัวทุกตลาดหลัก

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นภสร ไกรศิริวุฒิ / สวท.

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

ที่มา : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

Login