หน้าแรกTrade insightข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ > เงินเฟ้อเคนยาพุ่งสูงถึง 9.2% ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 สะท้อนปัญหาค่าครองชีพพุ่งสูงต่อเนื่อง

เงินเฟ้อเคนยาพุ่งสูงถึง 9.2% ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 สะท้อนปัญหาค่าครองชีพพุ่งสูงต่อเนื่อง

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login