หน้าแรกTrade insightธุรกิจ Logistics > เคลียร์แล้ว! เรือบรรทุกน้ำมันเบียดกันในคลองสุเอซ

เคลียร์แล้ว! เรือบรรทุกน้ำมันเบียดกันในคลองสุเอซ

เมื่อวานนี้ Suez Canal authority ได้เผยแพร่ภาพการจราจรในคลองสุเอซ ที่กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว หลังจากเรือบรรทุกน้ำมัน 2 ลำ ได้แก่ เรือบรรทุกก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ติดธงสิงคโปร์ชื่อ บีดับเบิลยู เลสเมส (BW Lesmes) และเรือบรรทุกผลิตภัณฑ์น้ำมันติดธงหมู่เกาะเคย์แมนชื่อ เบอร์รี (BURRI) ไหลไปเบียดกันในคลองสุเอซ ส่งผลกระทบต่อการจราจรในคลองสุเอซ จนสำนักข่าวต่างๆ ได้นำเสนอข่าวดังกล่าว ด้วยความกังวลว่าอาจทำให้การจราจรในคลองสุเอซหยุดชะงักลงอีกเหมือนเหตุการณ์ในปี 2564

ทั้งนี้ เรือ BURRI ได้ถูกกระแสน้ำพัดไปเบียดกับเรือ BW Lesmes ที่จอดตายอยู่ในคลองสุเอซ เนื่องจากประสบปัญหาทางเทคนิค โดยการเบียดกันดังกล่าวเป็นแบบ slight contact ด้วยความเร็วต่ำ ไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของเรือและไม่มีรายงานมลพิษรั่วไหล  ทั้งนี้ เรือ BURRI เกิดปัญหาพวงมาลัยขัดข้องซึ่งจำเป็นต้องได้รับการซ่อมแซมต่อไป

ข้อสังเกต

คลองสุเอซเป็นเส้นทางเดินเรือที่มีความสำคัญที่สุดสายหนึ่งของโลก และเป็นเส้นทางเดินเรือที่สั้นที่สุดระหว่างยุโรปและเอเชีย โดยการค้าโลกประมาณร้อยละ 12 ใช้เส้นทางผ่านคลองสุเอซดังกล่าว

ในปี 2564 เรือคอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ชื่อว่า Ever Given เกยตื้นขัดขวางการจราจรในคลองสุเอซ ทำให้ต้องหยุดการจราจรทั้งสองทิศทางเป็นเวลา 6 วัน ส่งกระทบต่อการค้าโลกอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งเรือบางลำในขณะนั้นจำเป็นต้องหันไปใช้เส้นทางอื่น คือ การเดินเรืออ้อมแหลมกู๊ดโฮปที่ปลายด้านใต้ของทวีปแอฟริกา ซึ่งทำให้ต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มขึ้นโดยไม่มีความจำเป็น ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการขนส่ง อีกทั้งยังทำให้เกิดความกังวลต่อการขาดแคลนสินค้าอุปโภคบริโภคด้วย

——————————————

https://www.aljazeera.com/economy/2023/8/23/suez-canal-ship-traffic-reported-normal-after-tanker-collision

https://www.reuters.com/world/two-tankers-collide-suez-canal-marinetraffic-citing-eyewitnesses-2023-08-22/

https://www.suezcanal.gov.eg/English/MediaCenter/News/Pages/Sca_23-8-2023.aspx

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

บทความที่เกี่ยวข้อง

Login