หน้าแรกTrade insightธุรกิจ Logistics > เคนยาไม่อนุญาตให้รถโดยสารที่ใช้น้ำมันดีเซลเข้ามาใช้เส้นทางในโครงการรถโดยสารด่วนพิเศษ (BRT)

เคนยาไม่อนุญาตให้รถโดยสารที่ใช้น้ำมันดีเซลเข้ามาใช้เส้นทางในโครงการรถโดยสารด่วนพิเศษ (BRT)

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login