หน้าแรกTrade insightอุตสาหกรรมอื่นๆ > เคนยาคาดว่าการทำข้อตกลงการค้ากับสหรัฐฯ จะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เคนยาคาดว่าการทำข้อตกลงการค้ากับสหรัฐฯ จะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login