หน้าแรกTrade insight > เกษตรกรชาวโปแลนด์ประท้วงปิดถนนทั่วประเทศและปิดจุดผ่านแดนโปแลนด์-ยูเครน

เกษตรกรชาวโปแลนด์ประท้วงปิดถนนทั่วประเทศและปิดจุดผ่านแดนโปแลนด์-ยูเครน

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เกษตรกรชาวโปแลนด์นัดกันประท้วงด้วยการปิดถนนไฮเวย์ทั่วประเทศและจุดผ่านแดนโปแลนด์-ยูเครน โดยนำขบวนรถแทรคเตอร์ออกมาวิ่งบนถนนในเมืองสำคัญ แสดงความไม่พอใจต่อปัญหากฎระเบียบที่เข้มงวดของสหภาพยุโรปที่ลดทอนรายได้ให้ตกต่ำลง สวนทางกับต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรที่ถีบตัวสูงขึ้น อีกทั้งยังต้องเผชิญกับการแข่งขันกับสินค้านำเข้าที่มีต้นทุนต่ำและราคาถูกจากยูเครน

สาเหตุสำคัญ คือ ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนการผลิตของเกษตรกร เช่น ค่าพลังงงาน ปุ๋ย และการขนส่ง เพิ่มสูงขึ้นมากในโปแลนด์และในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (EU) อื่นๆ โดยเฉพาะภายหลังรัสเซียบุกโจมตียูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2565 นอกจากนี้ เกษตรกรยังไม่พอใจนโยบายของสหภาพยุโรปที่เพิ่มความเข้มงวดในการเพาะปลูก อาทิ การจำกัดการใช้ยาฆ่าแมลง ปุ๋ย และอื่นๆ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทำให้ผลผลิตตกต่ำลง ในขณะที่เรื่องสินค้านำเข้าก็เป็นสิ่งที่น่ากังวล โดยเฉพาะในชาติยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก เนื่องจากการไหลทะลักเข้ามาของสินค้าเกษตรราคาถูกจากยูเครน ที่ได้รับการผ่อนผันโควตาจาก EU เพื่อช่วยเหลือหลังถูกรัสเซียโจมตี แต่การทำเช่นนี้กลับทำให้ราคาสินค้าที่ผลิตในโปแลนด์ตกต่ำลง และเกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรโปแลนด์ นาย Czeslaw Siekierski กล่าวผ่าน State Radio เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าอาจจำเป็นต้องประกาศมาตรการห้ามนำเข้าสินค้าเกษตรบางรายการจากยูเครน หากพบว่ามีการทะลักเข้าสู่โปแลนด์จริง โดยเฉพาะสินค้าน้ำตาลทราย และสินค้าเนื้อสัตว์ปีก ซึ่งรัฐบาลโปแลนด์จะต้องรีบหารือกับยูเครนในเรื่องนี้โดยเร็วต่อไป

ข้อสังเกต/ข้อคิดเห็นของสคต.

1. การที่โปแลนด์เดินหน้าโครงการสร้างสนามบินแห่งใหม่นั้น สะท้อนให้เห็นว่า โปแลนด์ต้องการมีบทบาทอย่างสำคัญในภูมิภาคยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก โดยเฉพาะการขยายขีดความสามารถในการคมนาคมขนส่งทางอากาศ ซึ่งจะเอื้อประโยชน์ต่อภาคการค้า การลงทุน ตลอดจนภาคการท่องเที่ยวในภูมิภาค และเพิ่มศักยภาพการเป็นศูนย์กลางการขนส่งของโปแลนด์มากขึ้น

2. สหภาพยุโรปกำลังเผชิญปัญหาการประท้วงของเกษตรกรชาวไร่ชาวนาที่ประสบปัญหาในทำนองเดียวกัน ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ทั้งในกรีซ เยอรมนี โปรตุเกส ฝรั่งเศส และโปแลนด์ ซึ่งอยู่ในวิกฤติค่าครองชีพ ราคาสินค้าตกต่ำสวนทางกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น นอกจากนั้น ยังต้องเจอกับการครอบงำขอพ่อค้าปลีกรายใหญ่และปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ทำให้ร้อนและแล้งขึ้น

ที่มา :

1. AFP

2. Polish Press Agency

อ่านข่าวฉบับเต็ม : เกษตรกรชาวโปแลนด์ประท้วงปิดถนนทั่วประเทศและปิดจุดผ่านแดนโปแลนด์-ยูเครน

Login