หน้าแรกTrade insight > ฮ่องกงมีแผนจัดตั้งโรงเรียนแพทย์แห่งที่ 3 ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางด้านชีวภาพการแพทย์ Biomedical Hub

ฮ่องกงมีแผนจัดตั้งโรงเรียนแพทย์แห่งที่ 3 ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางด้านชีวภาพการแพทย์ Biomedical Hub

ฮ่องกงมียุทธศาสตร์การเป็นศูนย์กลางด้านนวัตกรรมและชีวภาพการแพทย์นานาชาติ (International Innovation and Biomedical hub) พร้อมจัดตั้งโรงเรียนแพทย์แห่งที่ 3 โดยเน้นด้านการวิจัยและพัฒนา

 

มหาวิทยาลัย The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) อยู่ระหว่างการวางแผนร่วมกับโรงเรียนแพทย์รูปแบบอเมริกันในการพัฒนายกระดับการเป็นศูนย์กลางด้านชีวภาพการแพทย์ โดยคาดการณ์ว่าสามารถรองรับนักศึกษาจำนวน 50 ราย ในช่วง 2-3 ปีแรก และเพิ่มจำนวนเป็นปีละ 200 ราย

 

ในปัจจุบันฮ่องกงมีโรงเรียนแพทย์จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ University of Hong Kong (HKU) และ Chinese University (CUHK) ทั้งนี้มหาวิทยาลัย HKUST จะช่วยสนับสนุนการศึกษาทางการแพทย์เพิ่มเติมให้แก่ฮ่องกง โดยจะเป็นการศึกษาระดับ Graduate School โดยอาจขยายครอบคลุมระดับ Undergraduate เพิ่มเติมในอนาคต ทั้งนี้จะให้ความสำคัญกับการวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์

 

 

สถิติการรับนักศึกษาแพทย์ของฮ่องกงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 18 ปีที่ผ่านมาจากปีละ 250 ราย (ช่วงปี 2548) เป็น 590 ราย (ช่วงปี 2566) การเพิ่มโรงเรียนแพทย์จะช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแพทย์ในฮ่องกง รวมทั้งเพิ่มความสามารถการแข่งขันในการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ โดยคู่แข่งที่สำคัญอย่างสิงคโปร์ก็มีโรงเรียนแพทย์จำนวน 3 แห่งเช่นกัน

 

 

ความคิดเห็นของ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง

ประเทศไทยมีโรงเรียนแพทย์ที่มีศักยภาพสูง มีคุณภาพ และมีความสามารถในการแข่งขัน การสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนากับฮ่องกงจะช่วยส่งเสริมการศักยภาพและยกระดับการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ระดับภูมิภาคได้เป็นอย่างดี

 

 

แหล่งข้อมูล

  • https://www.scmp.com/news/hong-kong/health-environment/article/3242457/third-medical-school-hong-kong-boost-biomedical-hub-ambitions-will-it-ease-shortage-doctors

อ่านข่าวฉบับเต็ม : ฮ่องกงมีแผนจัดตั้งโรงเรียนแพทย์แห่งที่ 3 ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางด้านชีวภาพการแพทย์ Biomedical Hub

Login