หน้าแรกTrade insightไก่ > อุตสาหกรรมไก่เนื้อของไทยปี 2023 มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องจากปัจจัยหนุนด้านความต้องการบริโภคเนื้อไก่ ทั้งจากตลาดในประเทศและตลาดส่งออกที่ขยายตัวดีขึ้น ตามการทยอยฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมไก่เนื้อของไทยปี 2023 มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องจากปัจจัยหนุนด้านความต้องการบริโภคเนื้อไก่ ทั้งจากตลาดในประเทศและตลาดส่งออกที่ขยายตัวดีขึ้น ตามการทยอยฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

ที่มา : SCB Economic Intelligence Center (www.scbeic.com)
เว็บไซต์ต้นทาง : Industry insight / อุตสาหกรรมไก่เนื้อมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องตามความต้องการและกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ฟื้นตัว แต่ยังต้องเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ และต้นทุนการผลิตที่ยังอยู่ในระดับสูง | SCBEIC

Login