หน้าแรกTrade insightเครื่องดื่ม > อุตสาหกรรมฮาลาลในตลาดจีน

อุตสาหกรรมฮาลาลในตลาดจีน

 

อุตสาหกรรมฮาลาลในตลาดจีนdownload

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login