หน้าแรกTrade insight > อุตสาหกรรมย่านธุรกิจในเมืองมหาวิทยาลัยของจีนระหว่างปี 2566-2567

อุตสาหกรรมย่านธุรกิจในเมืองมหาวิทยาลัยของจีนระหว่างปี 2566-2567

¸£ÖÝ´óѧ³ÇÖÐÐĹ²ÏíÇø¡£±¾±¨¼ÇÕß ÁÖ˫ΰÉã

ที่มาภาพ: https://m.fznews.com.cn/fzxw/20221004/0Jk5j4z159.shtml

ด้วยการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจสังคมและแนวโน้มความนิยมของการบริโภคเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของตนเอง นักศึกษาวิทยาลัยในปัจจุบันจึงมีความต้องการที่หลากหลายในด้านการจับจ่าย วัฒนธรรม และสังคม เมืองมหาวิทยาลัย (University Town) ของจีนซึ่งหมายถึงเมืองที่เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยของจีน เป็นแหล่งรวมนักศึกษาชาวจีนภายในเมืองเริ่มมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจที่กำลังพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ

จากข้อมูลล่าสุดของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวนผู้สมัครสอบเข้าวิทยาลัยในจีนจะสูงถึง 11.93 ล้านคนในปี 2565 เพิ่มขึ้นสุทธิ 2.53 ล้านคนเมื่อเทียบกับปี 2559 ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2566 มีสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด 3,072 แห่งทั่วประเทศ เมืองมหาวิทยาลัยของจีนมีศักยภาพทางธุรกิจมากมายในฐานะที่เป็นแหล่งรวมตัวของนักศึกษา

การวิเคราะห์พฤติกรรมกลุ่มผู้บริโภคหลักในเมืองมหาวิทยาลัยของจีน: มูลค่าและความถี่ในการบริโภค

ข้อมูลจาก iiMedia Research แสดงให้เห็นว่าในปี 2566 การบริโภคเฉลี่ยต่อเดือนของกลุ่มผู้บริโภคหลักในเมืองมหาวิทยาลัยของจีนจะอยู่ที่ 501-1,000 หยวน (ประมาณ 2,400 – 4,900 บาท) (ร้อยละ 49.5) และความถี่ในการบริโภคจะอยู่ที่ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 51.8) นักวิเคราะห์ของ iiMedia Consulting เชื่อว่าการบริโภคโดยเฉลี่ยต่อเดือนของนักศึกษาในเมืองมหาวิทยาลัยยังอยู่ในระดับต่ำ และศักยภาพในการบริโภคของพวกเขายังไม่ได้รับการตอบสนองอย่างเต็มที่

 

ที่มาภาพ: https://www.iimedia.cn/c1020/95870.html

การวิเคราะห์พฤติกรรมกลุ่มผู้บริโภคหลักในเมืองมหาวิทยาลัยของจีน: บริการเสริมที่มีมูลค่าเพิ่ม

ข้อมูลจาก iiMedia Research แสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้บริโภคหลักในเมืองมหาวิทยาลัยของจีนมีความคาดหวังสูงสุดสำหรับบริการที่มีมูลค่าเพิ่มในย่านธุรกิจในเมืองมหาวิทยาลัยในอนาคต ได้แก่ ภาพยนตร์ / คอนเสิร์ตกลางแจ้ง (ร้อยละ 76.4) ตามมาด้วยบริการหาคู่ (ร้อยละ 67.7) และมุมภาษาต่างประเทศ (ร้อยละ 40.3) นักวิเคราะห์ของ iiMedia Consulting เชื่อว่าในขณะที่เทศกาลภาพยนตร์ เทศกาลดนตรี ฯลฯ กลายเป็นหน้าต่างสำหรับเมืองต่าง ๆ เพื่อแสดงพลังแห่งความอ่อนเยาว์ ความต้องการของนักศึกษาสำหรับบริการที่มีมูลค่าเพิ่มที่สอดคล้องกันในย่านธุรกิจก็เติบโตขึ้นไปพร้อม ๆ กัน และการแสดงที่จัดขึ้นรอบ ๆ

 

ที่มาภาพ: https://www.iimedia.cn/c1020/95870.html

ในปัจจุบัน ยังคงมีช่องว่างขนาดใหญ่ในสังคมแบบเมืองมหาวิทยาลัย นักวิเคราะห์เชื่อว่าด้วยการเติบโตอย่างรวดเร็วของปริมาณเมืองมหาวิทยาลัยนั้นจะสร้างวงจรชีวิตครึ่งชั่วโมงรอบมหาวิทยาลัยที่ผสมผสานการจัดเลี้ยง ความบันเทิง การท่องเที่ยว การช้อปปิ้ง และธุรกิจอื่น ๆ เข้าด้วยกัน และสร้างรูปแบบการบริโภคที่หลากหลายและอุดมสมบูรณ์ของย่านธุรกิจ ตอบสนองความต้องการการบริโภคส่วนบุคคล คุณภาพ ทันสมัย ​​และประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภคหลักในย่านธุรกิจเมืองมหาวิทยาลัย นับเป็นทิศทางสำคัญสำหรับการพัฒนาในอนาคตของย่านธุรกิจเมืองมหาวิทยาลัยต่อไป

ข้อคิดเห็นของสคต.เซี่ยงไฮ้

ตลาดกลุ่มนักศึกษาชาวจีนถือเป็นอีกตลาดที่น่าสนใจ มีขนาดใหญ่ และเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ เป็นตลาดที่กลุ่มเป้าหมายที่มีความต้องการที่หลากหลาย แม้ว่าจะเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อไม่สูง แต่มีปริมาณจำนวนคนเยอะและเป็นกลุ่มที่เปิดใจรับสิ่งใหม่ ๆ นับเป็นโอกาสของธุรกิจบันเทิง การศึกษา และบริการต่าง ๆ ที่จะเข้าสู่ตลาดกลุ่มวัยรุ่นชาวจีน ถือเป็นอีกกลุ่มเป้าหมายที่น่าสนใจที่ธุรกิจของไทยที่ต้องการเข้ามาเจาะตลาดในจีน

________________________________________________________________________________

จัดทำโดย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้

วันที่ 22 กันยายน 2566

https://www.iimedia.cn/c1020/95870.html

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login