หน้าแรกTrade insightยานยนต์เเละส่วนประกอบ > อุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่ในประเทศจีน

อุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่ในประเทศจีน

ปัจจุบัน อุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่ของประเทศจีนได้ขยายตัวเป็นวงกว้าง ด้วยยอดที่พุ่งขึ้นตลอดเวลาประกอบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีแบตเตอรี่พลังงานใหม่ที่พัฒนาอย่างก้าวกระโดด  แสดงให้เห็นว่าพื้นที่ของตลาดกำลังเติบโตในทุก ๆ ด้านของห่วงโซ่อุตสาหกรรม

สมาคมผู้ผลิตรถยนต์แห่งประเทศจีน (China Association of Automobile Manufactures) ได้เปิดเผยข้อมูลในปี 2024 พบว่า ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ การผลิตและการขายรถยนต์พลังงานใหม่ในประเทศจีนมีมูลค่าสูงถึง 1.252 ล้านหยวน และ 1.207 ล้านหยวนตามลำดับ โดยมีอัตราการเติบโตร้อยละ 28.2 และ 29.4 เมื่อเทียบเป็นรายปี รวมทั้งมีส่วนแบ่งการตลาดสูงถึงร้อยละ 30

แหล่งที่มา http://www.caam.org.cn/chn/5/cate_39/con_5236359.html

เพราะอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว แบตเตอรี่โซลิดสเตต (Solid-state battery) จึงได้รับความสนใจจากอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่เป็นอย่างมาก ด้วยประสิทธิภาพในการกักเก็บพลังงานที่เหนือกว่าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน มีความปลอดภัยสูง อายุการใช้งานยาวนาน และยังสามารถชาร์จไฟได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นทิศทางสำคัญสำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่พลังงานใหม่รุ่นต่อไป

นอกจากนี้ เนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยีการชาร์จประจุไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้ากำลังเติบโตในทุก ๆ ภาคส่วน กลุ่มพันธมิตรสนับสนุนโครงข่ายชาร์จรถไฟฟ้าของจีน (China Charging Infrastructure Promotion Alliance) จึงตระหนักได้ถึงความสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าให้เป็นไปอย่างยั่งยืน และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า โดยเร่งพัฒนาเครือข่ายสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าทั่วประเทศจีน รวมทั้งยกระดับการพัฒนาแพลตฟอร์มเชื่อมโยงระบบโครงข่ายที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งของสถานีชาร์จและฟังก์ชันการนำทางได้อย่างแม่นยำ ช่วยให้ผู้ใช้บริการค้นหาสถานีชาร์จที่ใกล้ที่สุดได้โดยง่าย แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมทางเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่ของประเทศจีน จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลก

ข้อคิดเห็น สคต.เซี่ยงไฮ้

ด้วยการเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่ และการก้าวหน้าของเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด นับว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ประกอบการไทยที่วางแผนจะนำสินค้าเข้าสู่ตลาดประเทศจีน โดยในปี 2024 สินค้ากลุ่มรถยนต์ อุปกรณ์และชิ้นส่วนเป็นสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย อีกทั้งรัฐบาลไทยก็เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่ จึงผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนอันดับ 1 ในภูมิภาคอาเซียน แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการจะต้องศึกษากลุ่มเป้าหมายทางการตลาดอย่างถี่ถ้วนและปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถทัดเทียมกับการแข่งขันในประเทศจีนได้ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่ของไทยต่อไปในอนาคต

 

จัดทำโดย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้

แหล่งที่มา 

https://www.chinadaily.com.cn/a/202311/06/WS654850cea31090682a5ec983.html

https://caijing.chinadaily.com.cn/a/202403/13/WS65f14749a3109f7860dd53af.html

http://www.caam.org.cn/chn/5/cate_39/con_5236359.html

https://tradereport.moc.go.th/Report/Default.aspx?Report=MenucomTopNCountry&Option=1&Lang=Th&ImExType=1%20

 

อ่านข่าวฉบับเต็ม : อุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่ในประเทศจีน

Login