หน้าแรกTrade insightเคมีภัณฑ์และพลาสติก > อุตสาหกรรมพลาสติกของเวียดนามลดการพึ่งพาวัตถุดิบนำเข้า

อุตสาหกรรมพลาสติกของเวียดนามลดการพึ่งพาวัตถุดิบนำเข้า

สมาคมพลาสติกเวียดนามระบุว่า อุตสาหกรรมพลาสติกของเวียดนามมีแนวโน้มที่จะลดการนำเข้าวัตถุดิบในอนาคต เนื่องจากการผลิตในประเทศที่เพิ่มขึ้น ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมพลาสติกมีการเติบโตร้อยละ 12-15 ต่อปี

วัตถุดิบพลาสติกในเวียดนามสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดในประเทศได้ร้อยละ 30 ส่วนร้อยละ 70 นำเข้าจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก เช่น ซาอุดีอาระเบีย เกาหลี ไทย ญี่ปุ่น อเมริกา จีน ไต้หวัน มาเลเซีย สิงคโปร์ เป็นต้น ในปัจจุบัน อุปสงค์และอุปทานของวัสดุพลาสติกในโลกเริ่มเข้าสู่ช่วงสมดุล ราคาวัตถุดิบคาดว่าจะมีเสถียรภาพมากขึ้น อุตสาหกรรมพลาสติกของเวียดนามคาดว่าจะลดการพึ่งพาวัตถุดิบนำเข้าในอนาคต เนื่องจากการปรับกำลังการผลิตวัตถุดิบพลาสติกในประเทศ โดย อุปทานในประเทศมาจากโรงกลั่นน้ำมัน Long Sơn, Dung Quất และ SCG และโรงงานโพลีโพรพีลีน Hyosung ผลผลิตอยู่ที่ 3 ล้านตันต่อปี คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคต ส่งผลให้การนำเข้าลดลง ในเวียดนามมีบริษัทพลาสติกประมาณ 4,000 แห่งในประเทศ โดยร้อยละ 90 เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม โดยส่วนใหญ่อยู่ในภาคใต้ การส่งออกอุตสาหกรรมพลาสติกมีรายได้ประมาณ 25,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยคิดเป็นร้อยละ 22

ผู้ประกอบการพลาสติกในประเทศสามารถผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกได้อย่างหลากหลายสำหรับการบริโภคภายในประเทศและการส่งออก

ในปี 2565 เวียดนามส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกไปยัง 160 ประเทศและเติบโตโดยเฉลี่ยร้อยละ 12-20 ต่อปี ซึ่งมีมูลค่า 5,500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยส่งออกไปยังตลาดที่มีความต้องการสูง เช่น สหรัฐอเมริกา เยอรมนี ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร อิตาลี เนเธอร์แลนด์ สเปน ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย เป็นต้น

จากสถิติจากกรมศุลกากร ในเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม 2566 การส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกของเวียดนามยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกของเวียดนามในเดือนสิงหาคม 2566 อยู่ที่ 466.8  ล้านเหรียญสหรัฐ แม้ว่าจะลดลงร้อยละ 0.5 เมื่อเที่ยบช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ยังเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.8 เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2566

ปัจจุบัน สินค้าคงคลังของตลาดหลักของผลิตภัณฑ์พลาสติกของเวียดนามมีสัญญาณลดลง คาดว่า การบริโภคผลิตภัณฑ์พลาสติกของเวียดนามของตลาดอื่นๆ จะมีการเติบโตในช่วงเดือนสุดท้ายของปี 2566 รวมถึง ผลผลิตในประเทศและต่างประเทศคาดว่าจะเติบโตทางบวกในปี 2567

นาย ว๊อ ตัน แถ่งห์ (Võ Tân Thành) รองประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมเวียดนามกล่าวว่า อุตสาหกรรมพลาสติกซึ่งมีอัตราการเติบโตสูงในช่วงที่ผ่านมา เป็นหนึ่งในภาคส่วนที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ด้วยนโยบายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจหมุนเวียนและการพัฒนาที่ยั่งยืน อุตสาหกรรมพลาสติกยังคงเผชิญกับความท้าทายมากมายเช่นเดียวกัน ผู้ผลิตพลาสติกของเวียดนามจำเป็นต้องเตรียมพร้อมอย่างดีในการเปลี่ยนมาผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

                                         (จาก https://vietnamnews.vn/)

ข้อคิดเห็น สคต

อุตสาหกรรมพลาสติกเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสำคัญสำหรับการผลิตและการบริโภคในเวียดนาม เป็นหนึ่งใน 10 อุตสาหกรรมที่จัดลำดับความสำคัญของรัฐบาล โดยในแต่ละปีอุตสาหกรรมพลาสติกของเวียดนามต้องการวัตถุดิบเฉลี่ย 2 – 2.5 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 75 – 80 การพึ่งพาวัตถุดิบพลาสติกนำเข้าทำให้ต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มขึ้น (ราคาวัตถุดิบคิดเป็นร้อยละ 60 – 70 ของต้นทุนการผลิต) โดยมีการนำเข้าวัตถุดิบเพิ่มขึ้นร้อยละ 70 จาก 5.5 ล้านตันในปี 2561 เป็น 7.1 ล้านตันในปี 2565 ในปัจจุบัน ความ   ท้าทายของอุตสาหกรรมพลาสติกคือการสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น พลาสติกรีไซเคิล พลาสติกชีวภาพ และพลาสติกที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยผู้ประกอบการเวียดนามยังมีความรู้เกี่ยวกับกลุ่มผลิตภัณฑ์รีไซเคิลน้อยมาก ซึ่งการเปลี่ยนมาผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่จะช่วยให้อุตสาหกรรมพลาสติกของเวียดนามสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ ดังนั้น ผู้ประกอบการจำเป็นต้องปรับโครงสร้างการลงทุนในเชิงรุกหรือส่งเสริมขีดความสามารถในการวิจัยเน้นการลงทุนในเครื่องจักรทางเทคโนโลยีใหม่และพัฒนา เพื่อลดการพึ่งพาวัสดุจากต่างประเทศ

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login