หน้าแรกTrade insightอุตสาหกรรมอื่นๆ > อุตสาหกรรมประมงในโมซัมบิก

อุตสาหกรรมประมงในโมซัมบิก

อุตสาหกรรมประมงในโมซัมบิก Mrs. Lidia Cardoso รัฐมนตรีกระทรวงทะเล น้ำจืด และการประมง ประกาศเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ว่าการผลิตประมงในประเทศสูงถึง 218,000 ตันในช่วงครึ่งแรกของปี 2566 รัฐมนตรีเน้นย้ำถึงบทบาทของการทำประมงพื้นบ้านซึ่งมีส่วนร่วมถึง 95% ของทั้งหมด การประมงเชิงอุตสาหกรรมและกึ่งอุตสาหกรรมมีสัดส่วน 4% ของทั้งหมด และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพียง 1% รัฐมนตรีกำลังเปิดการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการบริหารการประมงแห่งชาติที่เมืองมาปูโต เป็นหน่วยงานที่ปรึกษาของรัฐบาลในการบริหารและจัดการทรัพยากรประมง ในช่วงเวลาเดียวกัน รัฐมนตรีกล่าวว่า ชาวประมงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 618 คนได้รับการฝึกอบรม และสร้างบ่อปลา 155 บ่อ “เราได้จัดเตรียมรถถัง 595 คัน จัดหาเงินทุนให้กับผู้รับประโยชน์ 197 รายในสินค้าและอุปกรณ์ และเซ็นสัญญา 11 ฉบับกับซัพพลายเออร์มูลค่า 80 ล้านเมติกา (1.25 ล้านเหรียญสหรัฐ) เพื่อช่วยเหลือผู้คน 689 คน” เธอกล่าว

ในช่วงสองปีที่ผ่านมา รัฐมนตรีเตือนว่า ผลผลิตการประมงโดยเฉลี่ยมีแนวโน้มลดลงในการประมงบางประเภท ซึ่งเกิดจากการจับปลามากเกินไป การคงอยู่ของการปฏิบัติที่เป็นอันตราย การลดลงของพื้นที่ประมงที่มีศักยภาพโดยอุตสาหกรรมอื่น ๆ มลพิษทางทะเล ความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมทางทะเล เช่น ตลอดจนผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

อย่างไรก็ตาม Mrs. Cardoso ระบุว่าแม้จะมีความทุกข์ยากที่ส่งผลกระทบต่อภาคส่วนนี้ แต่การผลิตประมงโดยรวมก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น “การปรับปรุงการผลิตนี้ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) 1.6% และมูลค่าทั่วโลก 551 ล้านเหรียญสหรัฐ” เธอกล่าว

เกี่ยวกับความท้าทายที่ภาคส่วนนี้เผชิญอยู่ Mrs. Cardoso เน้นการต่อสู้กับการประมงผิดกฎหมายและมลพิษทางทะเล (โดยเฉพาะขยะพลาสติก) ระเบียบการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการจัดการข้อขัดแย้งอันเกิดจากการทำประมง “สิ่งเหล่านี้เป็นสถานการณ์ที่ดึงความสนใจร่วมกันของเราไปสู่การผสมผสานของความพยายาม เพื่อจัดการกับปัญหาเหล่านี้” เธอกล่าว และเสริมว่า “ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ ภาคการประมงคาดหวังว่า นอกเหนือจากการฝึกอบรมชาวประมงและ เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การก่อสร้างและการจัดหาถังและปากกา” “เรายังหวังที่จะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบน่านน้ำภายใน เพื่อลดการทำประมงที่ผิดกฎหมาย และการใช้เครื่องมือประมงที่ไม่ได้รับการแนะนำ” เธอกล่าวเสริม

ที่มา: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login