หน้าแรกTrade insightอุตสาหกรรมอื่นๆ > อุซเบกิสถานให้สิทธิประโยชน์ทางศุลกากรสำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอ

อุซเบกิสถานให้สิทธิประโยชน์ทางศุลกากรสำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ประธานาธิบดี Shavkat Mirziyoyev แห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน ได้ออกพระราชกฤษฎีกา (Decree) เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เกี่ยวกับมาตรการใหม่สำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้าถัก (the textile and knitwear industry) โดยวัสดุ (materials) ชิ้นส่วนอะไหล่ (spare parts) และส่วนประกอบ (components) ที่นำเข้า (ไม่ได้ผลิตในอุซเบกิสถาน) เพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอ จะได้รับการยกเว้นภาษีศุลกากรจนถึงวันที่ 1 มกราคม 2570 โดยมีรายการที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางศุลกากรดังกล่าว เช่น

– สีและวาร์นิชที่ใช้โพลีเมอร์ธรรมชาติสังเคราะห์หรือดัดแปลง ละลายในตัวกลางที่เป็นน้ำหรือไม่มีน้ำ (Paints and varnishes based on synthetic or modified natural polymers, dissolved in aqueous or non-aqueous media)

– หมึกพิมพ์ หมึกสำหรับปากกาหรือภาพวาด (Printing ink, inks for pens or drawing)

– วัสดุให้สี สารเรืองแสงอนินทรีย์ (Coloring materials, inorganic phosphors)

– สารยึดเกาะหรือสารเหนียว (Adhesive or sticky substances)

– น้ำมันเครื่อง น้ำมันหล่อลื่นคอมเพรสเซอร์และเทอร์ไบน์ (Engine oils, compressor and turbine lubricating oils)

– น้ำมันฉนวนไฟฟ้า (Electrical insulating oils)

– ท่อ  ท่อที่ไม่มีการเสริมแรง ท่ออ่อนที่โค้งงอได้  ข้อต่อ (Pipes, tubes, hoses, fittings)

– แผ่น  แผ่นบาง  ฟิล์ม เทป  แถบ  และพลาสติกรูปแบบแบนอื่น ๆ (Plates, sheets, film, tape, strip, and other flat forms of plastics)

– ก๊อก วาล์ว อุปกรณ์เกียร์สำหรับท่อ บอยเลอร์ ถัง ถังเก็บน้ำ ฯลฯ (Taps, valves, geared devices for pipelines, boilers, tanks, cisterns, etc.)

– วาล์วลดแรงดันสำหรับการควบคุมแรงดัน (Pressure reduction valves for pressure regulation)

– วาล์วนิรภัย วาล์วระบาย และวาล์วควบคุม(Safety, relief, and control valves)

– หม้อแปลงไฟฟ้า (Electrical transformers)

– แผงจำหน่ายหรือควบคุมไฟฟ้า โต๊ะ แผง คอนโซล ฯลฯ (Electrical distribution or control boards, desks, panels, consoles, etc.)

– มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับหลายเฟส (Direct-current electric motors, multi-phase alternating-current motors)

– โมดูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic modules)

– โคมและหลอดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic lamps, tubes)

– วงจรรวม (Integrated circuits)

– เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการกำกับหรือควบคุมอัตโนมัติ (Instruments and devices for automatic regulation or control)

– เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรมที่มีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติ (Industrial air conditioners with automatic temperature and humidity regulation)

 

การที่สาธารณรัฐอุซเบกิสถานมีพระราชกษฎีกาดังกล่าวนอกจากจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอในสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน และมีส่วนช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมดังกล่าวของประเทศแล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการต่างประเทศที่ผลิตวัสดุชิ้นส่วนอะไหล่ และส่วนประกอบ (ไม่ได้ผลิตในอุซเบกิสถาน) เพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอดังกล่าวข้างต้น สามารถขยายตลาดเข้ามาในสาธารณรัฐอุซเบกิสถานได้มากขึ้นด้วย

 

ที่มา: Customs benefits expanded for textile industry enterprises (https://kun.uz/en/news/2024/05/06/customs-benefits-expanded-for-textile-industry-enterprises)

 

 

อ่านข่าวฉบับเต็ม : อุซเบกิสถานให้สิทธิประโยชน์ทางศุลกากรสำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอ

Login