หน้าแรกTrade insightการค้าระหว่างประเทศ > อิหร่านลดภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้านำเข้าที่จำเป็นเหลือ 1%

อิหร่านลดภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้านำเข้าที่จำเป็นเหลือ 1%

อิหร่านลดภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้านำเข้าที่จำเป็นเหลือ 1%

Mohammad-Hadi Sobhanian ผู้ว่าการสำนักงานภาษีแห่งชาติของอิหร่าน (Iran’s National Tax Administration : INTA) ได้ออกคำสั่งให้บังคับใช้กฎหมายใหม่ซึ่งลดภาษีมูลค่าเพิ่ม (the Value Added Tax : VAT) สำหรับสินค้านำเข้าที่จำเป็น ลงอย่างมาก

Mohammad-Hadi Sobhanian ได้สั่งการให้ผู้อำนวยการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของ INTA ทั่วประเทศดำเนินการตามบทบัญญัติของย่อหน้าใหม่ซึ่งถูกเพิ่มเข้าไปในพระราชบัญญัติมาตรา 6 ของกฎหมายงบประมาณปีนี้ของอิหร่าน โดยบทบัญญัติของย่อหน้าใหม่จะลดการคิดภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้านำเข้าที่จำเป็นประเภทยาและเวชภัณฑ์ ที่จำเป็นให้ต่ำถึง 1% เท่ากับสินค้านำเข้าที่จำเป็นอื่นๆ เช่น ข้าวสาลี ข้าว เมล็ดพืชน้ำมัน น้ำมันที่ยังไม่ผ่านกระบวนการต่างๆ ถั่วทุกชนิด น้ำตาล เนื้อไก่ เนื้อสัตว์ และชา

ภายใต้แรงกดดันของการคว่ำบาตรจากตะวันตก อิหร่านพยายามลดการพึ่งพารายได้จากน้ำมันและเพิ่มรายได้จากการเก็บภาษีแทน อย่างไรก็ตาม อิหร่านได้ยกเว้น/ลดการเก็บภาษีสินค้าที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือชนชั้นที่ด้อยโอกาสในสังคมที่มีเป็นจำนวนมากให้สามารถเข้าถึงสินค้าที่จำเป็นขั้นพื้นฐาน
ที่มา: https://en.otaghiranonline.ir/news/44921

อิหร่านสามารถผลิตรถยนต์ได้ 121,659 คัน ในเดือนที่ 4 ของปีปฏิทินอิหร่าน

เดือนที่ 4 ของปีปฏิทินอิหร่าน (22 มิถุนายน 22 กรกฎาคม) อิหร่านสามารถผลิตรถยนต์ได้ 121,659 คัน ขณะที่ในเดือนเดียวกันของปีที่แล้วผลิตได้ 94,987 คัน ทั้งนี้ การผลิตรถยนต์ในอิหร่านเพิ่มขึ้น 30% ในช่วง 4 เดือนแรกของปีปฏิทินปัจจุบันของอิหร่าน (21 มีนาคม 22 กรกฎาคม) เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปีก่อนหน้า

ผู้อำนวยการทั่วไปของสำนักงานอุตสาหกรรมยานยนต์ของกระทรวงอุตสาหกรรมอิหร่าน (the Iranian Industry Ministry’s Auto Industry Office) เปิดเผยว่า ผู้ผลิตรถยนต์ของอิหร่านสามารถผลิตรถยนต์ได้มากกว่า 443,000 คันในช่วงสี่เดือนดังกล่าว โดยผลิตรถยนต์นั่งเกือบ 363,000 คัน เพิ่มขึ้น 41% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว การผลิตรถบรรทุกประเภทต่างๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 52 การผลิตรถตู้ประมาณ 990 คัน ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 60 มีการผลิตรถมินิบัสและรถโดยสารเกือบ 715 คัน ซึ่งคิดเป็นการเติบโตร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ทั้งนี้ ตามปีปฏิทินอิหร่านที่ผ่านมา ปี 1401 (สิ้นสุดวันที่ 20 มีนาคม 2566) การผลิตรถยนต์ในอิหร่านเพิ่มขึ้นร้อยละ 39 โดยอิหร่านผลิตรถยนต์ 1,347,394 คัน ประกอบด้วย ผลิตรถยนต์นั่งส่วนบุคคล 1,182,078 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 35 เมื่อเทียบปีต่อปี ผลิตรถตู้ 125,507 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 56 มีการผลิตรถบรรทุก 34,136 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 150 การผลิตรถโดยสารประจำทางอยู่ที่ 1,391 คัน และรถมินิบัสและรถโดยสารขนาดกลางอยู่ที่ 1,118 คัน เติบโตร้อยละ 88 และร้อยละ 11 ตามลำดับ นอกจากนี้ มีการผลิตรถจักรยานยนต์ประมาณ 450,000 คัน ในปีที่แล้ว โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 61.2 เมื่อเทียบปีต่อปี

ในขณะเดียวกัน องค์การผู้ผลิตยานยนต์ระหว่างประเทศ (the International Organization of Motor Vehicle Manufacturer: OICA) ได้จัดอันดับให้อิหร่านอยู่ในอันดับที่ 6 ของโลกในแง่ของการเติบโตของการผลิตรถยนต์ในปี 2565 ทั้งนี้ ตามข้อมูลของ OICA การผลิตรถยนต์ในอิหร่านเพิ่มขึ้นร้อยละ 19 ในปี 2565 โดยผลิตรถยนต์ได้ 1.064 ล้านคันในปีดังกล่าว ขณะที่ตัวเลขอยู่ที่ 894,000 คันในปี 2564 นอกจากนี้ ตามรายงานประจำปีที่เผยแพร่เมื่อกลางเดือนมีนาคม 2566 OICA ได้จัดอันดับให้อิหร่านเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่อันดับ 16 ของโลก ในปี 2565

https://www.tehrantimes.com/news/487936/Over-121-600-cars-manufactured-in-a-month

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login