หน้าแรกTrade insightการค้าระหว่างประเทศ > อิหร่านมีสต็อคสินค้าจำเป็นพื้นฐาน 10.5 ล้านตัน

อิหร่านมีสต็อคสินค้าจำเป็นพื้นฐาน 10.5 ล้านตัน

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรอิหร่าน Mr. Saeed Rad ได้เปิดเผยว่าอิหร่านมีสต็อกสินค้าจำเป็นพื้นฐานต่างๆ ประมาณ 10.5 ล้านเมตริกตันในปีปฏิทินที่แล้ว (21 มีนาคม 2565 – 22 มีนาคม 2566) โดยอิหร่านมีสต็อกข้าวสาลีกว่า 8.5 ล้านตัน ของสินค้าจำเป็นพื้นฐานที่เก็บไว้เมื่อปีที่ผ่านมา พร้อมด้วยน้ำมันพืข ข้าว และน้ำตาลประมาณ 2 ล้านตัน ในช่วงเวลาดังกล่าว

ด้วยการผลิตภายในประเทศอิหร่านที่เพิ่มขึ้น ในปีที่แล้ว (21 มีนาคม 2565 – 22 มีนาคม 2566) อิหร่านได้นำเข้าสินค้าที่จำเป็นน้อยลง 3 ล้านตัน เมื่อเทียบกับการนำเข้าของปีก่อนหน้า (21 มีนาคม 2564 – 22 มีนาคม 2565) และมีแนวโน้มการนำเข้าลดลงในปีปัจจุบัน (2566) ทั้งนี้ รัฐบาลอิหร่านซื้อข้าวสาลีมากถึง 7.2 ล้านตันจากเกษตรกรในประเทศในปีที่แล้ว เพิ่มขึ้น 60% เมื่อเทียบกับการซื้อ 4.5 ล้านตันในปีก่อนหน้า โดยจนถึงขณะนี้รัฐบาลอิหร่านได้ซื้อข้าวสาลีประมาณ 10.33 ล้านตันจากเกษตรกรในประเทศในปีนี้ ซึ่งเพิ่มขึ้น 44% เมื่อเทียบเป็นรายปี

นอกจากนี้รัฐบาลอิหร่านมีการซื้อเมล็ดพืชน้ำมัน (Oil seeds) ที่แตกต่างกันประมาณ 100,000 ตัน จากเกษตรกรทั่วประเทศเมื่อปีที่แล้ว โดย 56% ผลิตในจังหวัด Khuzestan ทางตะวันตกเฉียงใต้ของอิหร่าน

ที่มา :https://en.otaghiranonline.ir/news/45011

ความเห็นสำนักงาน
การเปิดเผยสต็อกสินค้าจำเป็นพื้นฐานของรัฐบาลอิหร่านข้างต้น สอดคล้องกับข้อมูลการส่งออกข้าวของไทยมายังอิหร่าน โดยในปี 2566 (ม.ค. – ก.ค.) มีมูลค่าการส่งออกข้าว 0.63 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 82.58 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกับปีก่อน เนื่งอจากปริมาณ สต็อกข้าวที่สูงเกินความจำเป็นในปัจจุบัน นอกจากนี้อิหร่านอยู่ระหว่างห้ามนำเข้าข้าวตามฤดูกาล (ปลายมิ.ย. – ปลาย พ.ย. 66) เนื่องจากรอดูผลผลิตข้าวของอิหร่าน ซึ่งภาคเอกชนอิหร่านคาดการณ์ว่า เป็นไปได้ที่ปีนี้รัฐบาลอิหร่านจะขยายการห้ามนำเข้าข้าวออกไปจากกำหนดการเดิม ถ้าปริมาณผลผลิตข้าวในประเทศสูง เพื่อเป็นการรักษาระดับราคาข้าวในประเทศ

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login